ข่าวสารนิเทศ/กิจกรรมล่าสุด ดูทั้งหมด
ผู้อำนวยการใหญ่ The Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓​ ดร. เชิดศักดิ์ วีระพัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่ The Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific (CIRDAP) องค์กรระหว่างรัฐบาล ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ที่กรุงธากา เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต อรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส ในโอกาสเข้ารับหน้าที่
ดูทั้งหมด
ประกาศดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในบังกลาเทศและภูฏาน ดูทั้งหมด

19 ก.ย. 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงทิมพู)

19 ก.ย. 2562

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร

19 ก.ย. 2562

ประกาศการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

19 ก.ย. 2562

ประกาศ วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

19 ก.ย. 2562

Infographic การลงทะเทียนการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

19 ก.ย. 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (กรุงธากา)
ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด
กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น (ประจำปี 2562)

15 พ.ค. 2562

ดูทั้งหมด
บทความดูทั้งหมด
ไทยติดอันดับ 6 ประเทศที่มีความพร้อมการเตรียมตัวรับมือ โรคระบาดดีที่สุดในโลก

30 ม.ค. 2563

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

15 พ.ค. 2562

ดูทั้งหมด
คำถามที่พบบ่อยดูทั้งหมด
ไปเที่ยวอย่างเดียวกับไปทำอย่างอื่น visa แตกต่างกันไหมครับ

21 ก.ย. 2558

visa คืออะไรครับ คนไทยต้องใช้หรือไม่ครับ

21 ก.ย. 2558

ดูทั้งหมด

โทรศัพท์สายด่วนคนไทย (+๘๘๐ ๑๗) ๐๙๖๔ ๐๘๐๘ (สำหรับกรณีตกทุกข์หรือหนังสือเดินทางสูญหาย)