ข่าวสารนิเทศ/กิจกรรมล่าสุด ดูทั้งหมด
ไทยมอบเงิน ๑ ล้านบาทให้โครงการอาหารโลก (World Food Programme - WFP) สำนักงานบังกลาเทศ
เอกอัครราชทูต ณ กรุงธากาเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยมอบเงินจำนวน ๑ ล้านบาท (๓,๐๘๕,๔๖๗.๔๕ ตากา) หรือประมาณ ๒๘,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐแก่นาย Domenico Scalpelli ผู้แทนและผู้อำนวยการโครงการอาหารโลก (World Food Programme - WFP) สำนักงานบังกลาเทศ
ดูทั้งหมด
ประกาศ ดูทั้งหมด
การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
ตามที่ กกต.ได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา ขอเรียนพี่น้องชาวไทยที่พำนักในบังกลาเทศ และภูฏาน ดังนี้
ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด
กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น (ประจำปี 2562)
กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น (ประจำปี 2562)
ดูทั้งหมด
บทความ ดูทั้งหมด
หนังสือรวมบทความไทยพูดดี เบงกาลีพูดได้
ดูทั้งหมด
คำถามที่พบบ่อย ดูทั้งหมด
ไปเที่ยวอย่างเดียวกับไปทำอย่างอื่น visa แตกต่างกันไหมครับ
ดูทั้งหมด

โทรศัพท์สายด่วนคนไทย