ข่าวสารนิเทศ/กิจกรรมล่าสุด ดูทั้งหมด
สถานเอกอัครราชทูตฯ มอบตู้ตรวจเชื้อไวรัส COVID-19
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรียส์ เอกอัครราชทูต ณ​ กรุงธากา ได้มอบตู้ตรวจเชื้อไวรัส COVID-19 (Swab Testing Units) ให้แก่สถาบันระบาดวิทยา การควบคุมโรค และการวิจัย บกท. (Institute of Epidemiology, Disease Control and Research - IEDCR) และศูนย์วิจัยนานาชาติโรคท้องร่วงแห่ง บกท. (icddr,b) โดยมี ดร. ASM Alamgir, Principal Scientific Officer, IEDCR และ ดร. Tahmeed Ahmed, Acting Executive Director and Senior Director, icddr,b เป็นผู้แทนหน่วยงานในพิธีรับมอบ
ดูทั้งหมด
ประกาศดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในบังกลาเทศและภูฏาน ดูทั้งหมด

19 ก.ย. 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงทิมพู)

19 ก.ย. 2562

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร

19 ก.ย. 2562

ประกาศการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

19 ก.ย. 2562

ประกาศ วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

19 ก.ย. 2562

Infographic การลงทะเทียนการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

19 ก.ย. 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (กรุงธากา)
ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด
กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น (ประจำปี 2562)

15 พ.ค. 2562

ดูทั้งหมด
บทความดูทั้งหมด
ไทยติดอันดับ 6 ประเทศที่มีความพร้อมการเตรียมตัวรับมือ โรคระบาดดีที่สุดในโลก

30 ม.ค. 2563

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

15 พ.ค. 2562

ดูทั้งหมด
คำถามที่พบบ่อยดูทั้งหมด
ไปเที่ยวอย่างเดียวกับไปทำอย่างอื่น visa แตกต่างกันไหมครับ

21 ก.ย. 2558

visa คืออะไรครับ คนไทยต้องใช้หรือไม่ครับ

21 ก.ย. 2558

ดูทั้งหมด

โทรศัพท์สายด่วนคนไทย (+๘๘๐ ๑๗) ๐๙๖๔ ๐๘๐๘ (สำหรับกรณีตกทุกข์หรือหนังสือเดินทางสูญหาย)