ประกาศราคากลางการจัดจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงานด้านกงสุล

ประกาศราคากลางการจัดจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงานด้านกงสุล

18 ก.ย. 2563

261 view

ประกาศราคากลางการจัดจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงานด้านกงสุล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลาง.pdf