การส่งคนไทยกลับประเทศไทยครั้งที่ 6

การส่งคนไทยกลับประเทศไทยครั้งที่ 6

16 ก.ย. 2563

160 view

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ส่งคนไทยกลับบ้านจำนวน 7 คน โดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน Biman Bangladesh Airlines ออกจากกรุงธากาเวลา 12.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลา 15.30 น.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ