ข่าวสารนิเทศ/กิจกรรมล่าสุด ดูทั้งหมด
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565
ดูทั้งหมด
ประกาศ ดูทั้งหมด
การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
ตามที่ กกต.ได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา ขอเรียนพี่น้องชาวไทยที่พำนักในบังกลาเทศ และภูฏาน ดังนี้
ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด
กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น (ประจำปี 2562)
กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น (ประจำปี 2562)
ดูทั้งหมด
บทความ ดูทั้งหมด
ไทยพูดดี เบงกาลีพูดได้ ตอนที่ 50 อารัมภบทและอวสาน
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา นำเสนอบทความชุด “ไทยพูดดี เบงกาลีพูดได้” ในโอกาส 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - บังกลาเทศมาเป็นตอนที่ 50 พอดี จุดประสงค์หลักของบทความชุดนี้คือการเสริมสร้างความเข้าใจและความใกล้ชิดระหว่างประชาชนทั้งสองชาติ คนบังกลาเทศส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อไทย หลายคนชอบไปเที่ยวเมืองไทย และคุณภาพสินค้าไทยเป็นที่เชื่อมั่นในตลาดบังกลาเทศ
ดูทั้งหมด
คำถามที่พบบ่อย ดูทั้งหมด
ไปเที่ยวอย่างเดียวกับไปทำอย่างอื่น visa แตกต่างกันไหมครับ
ดูทั้งหมด

โทรศัพท์สายด่วนคนไทย