การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานมาทอดถวายที่วัดบินาชุรีศมศานวิหาร เมืองจิตตะกอง

การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานมาทอดถวายที่วัดบินาชุรีศมศานวิหาร เมืองจิตตะกอง

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 พ.ย. 2565

| 517 view
          เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานมาทอดถวายที่วัดบินาชุรีศมศานวิหาร เมืองจิตตะกอง โดยมีนางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา นาย Amir Humayun Mahmud Chowdhury กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองจิตตะกอง ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งชาวพุทธในบังกลาเทศประมาณ 500 คน เข้าร่วมพิธี
          ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและคณะได้ร่วมกันถวายภัตตาหารแด่พระสังฆราชญาณศรี มหาสถาวีร์ เจ้าอาวาส และพระสงฆ์ที่เข้าร่วมพิธี รวม 6 รูป และได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้สถานเด็กกำพร้าของวัด เช่น ข้าวสาร ถั่ว และผ้าห่ม
          พิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและสมพระเกียรติ และได้ถวายเงินทำบุญที่ผู้มีจิตศรัทธาทั้งในไทยและบังกลาเทศร่วมกันบริจาค จำนวน 1,031,570 ตากา หรือประมาณ 392,090 บาท ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศจัดพิธีดังกล่าวในบังกลาเทศเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2553 และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางพุทธศาสนาและฉลอง 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต
..................

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ