คณะกรรมการอาเซียน-ธากา ฉลองวันอาเซียน ครั้งที่ 55

คณะกรรมการอาเซียน-ธากา ฉลองวันอาเซียน ครั้งที่ 55

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ส.ค. 2565

| 593 view

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2565 คณะกรรมการอาเซียน-ธากา (ASEAN Dhaka Committee-ADC) ฉลองการก่อตั้งอาเซียนครบรอบปีที่ 55 ณ สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย โดย ดร. A.K. Abdul Momen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบังกลาเทศ ในฐานะแขกเกียรติยศ ได้มีคำกล่าวแสดงความยินดีผ่านวีดิทัศน์

ในการนี้ นางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา ได้เข้าร่วมงานดังกล่าวร่วมกับคณะทูตอาเซียนประจำกรุงธากา คณะทูตต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศบังกลาเทศ นาย Tenzin Lekphell เลขาธิการ BIMSTEC และผู้แทน Diplomatic Correspondent Association, Bangladesh (DCAB)

ภายในงานได้มีพิธีเชิญธงอาเซียนและเทศกาลอาหารอาเซียน ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นเอกภาพและความสมานฉันท์ของประเทศสมาชิกอาเซียนบนพื้นฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรม

นาย Aung Kyaw Moe เอกอัครราชทูตเมียนมา ในฐานะประธาน ADC ได้กล่าวถึงความสำเร็จของอาเซียนตลอด 55 ปีที่ผ่านมา กิจกรรมของ ADC ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างอาเซียนกับบังกลาเทศ และความเป็นหนึ่งเดียวในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียน

อาเซียนได้รับการก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2510 ภายหลังการลงนามในปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) หรือ Bangkok Declaration ที่กรุงเทพฯ ในขณะที่ ADC ก่อตั้งเมื่อปี 2557 ประกอบไปด้วยสำนักงานของประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงธากา 8 แห่ง โดยมีการหมุนเวียนประธานทุก 6 เดือน

ADC ฉลองการก่อตั้งอาเซียนปีที่ 55 เป็นกิจกรรมแรกภายหลังรัฐบาลบังกลาเทศผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับบังกลาเทศให้ก้าวหน้าต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ