นางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา เดินทางมารับหน้าที่ที่สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

นางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา เดินทางมารับหน้าที่ที่สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

21 ก.ค. 2564

16 view

สารจาก_ออท