นางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ ได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อถวายพระราชสาส์นตราตั้ง

นางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ ได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อถวายพระราชสาส์นตราตั้ง

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 มิ.ย. 2565

| 276 view
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ ได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อถวายพระราชสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทยประจำราชอาณาจักรภูฏาน โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงธากา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
 
ในโอกาสนี้ มีเอกอัครราชทูตจากประเทศเยอรมนี อาร์เจนตินา คิวบา อิสราเอล และโคลอมเบียซึ่งมีถิ่นพำนัก ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดียร่วมถวายอักษรสาส์นตราตั้งแด่สมเด็จพระราชาธิบดีฯ ด้วย
 
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี สมเด็จพระราชาธิบดีฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตฯ ทั้ง ๖ ประเทศ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทโดยทรงมีพระราชปฏิสันถารเกี่ยวกับแนวทางการฟื้นฟูและพัฒนาภูฏานภายหลังวิกฤตการณ์โควิด-๑๙ โดยเฉพาะการส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครผ่านโครงการ De-suung Skilling Program การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนการส่งเสริมแนวทางร่วมระหว่างพระพุทธศาสนาและสังคมดิจิทัล

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ