ประกาศเรื่องมาตรการเข้าเมืองบังกลาเทศ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

ประกาศเรื่องมาตรการเข้าเมืองบังกลาเทศ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 เม.ย. 2565

| 2,376 view

65.04.22_ข่าวสารนิเทศ_แจ้งมาตรการ_CAAB_ใหม่_(เข้าเม_Page_1

65.04.22_ข่าวสารนิเทศ_แจ้งมาตรการ_CAAB_ใหม่_(เข้าเม_Page_2

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ