ผู้อำนวยการใหญ่ The Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

ผู้อำนวยการใหญ่ The Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

21 ก.ย. 2563

233 view

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓​ ดร. เชิดศักดิ์ วีระพัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่ The Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific (CIRDAP) องค์กรระหว่างรัฐบาล ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ที่กรุงธากา เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต อรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ