พิธีวางพวงมาลาเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พิธีวางพวงมาลาเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

13 ต.ค. 2564

132 view

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 นางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและคู่สมรสเข้าร่วมด้วยความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ