มาตรการของรัฐบาลบังกลาเทศเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565

มาตรการของรัฐบาลบังกลาเทศเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ส.ค. 2565

| 443 view

65.01.11_ข่าวสารนิเทศ_มาตรการใน_บกท