มาตรการของรัฐบาลบังกลาเทศเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565

มาตรการของรัฐบาลบังกลาเทศเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565

11 ม.ค. 2565

79 view

65.01.11_ข่าวสารนิเทศ_มาตรการใน_บกท