รัฐบังกลาเทศประกาศขยายเวลาการระงับเที่ยวบินโดยสารระหว่างประเทศ ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 23.59

รัฐบังกลาเทศประกาศขยายเวลาการระงับเที่ยวบินโดยสารระหว่างประเทศ ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 23.59

29 เม.ย. 2564

99 view

15AB40A4-13E4-42DD-986D-850E16C39A01