รัฐบาลบังกลาเทศประกาศการจำกัดกิจกรรมและการเดินทางทั่วประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

รัฐบาลบังกลาเทศประกาศการจำกัดกิจกรรมและการเดินทางทั่วประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

27 มิ.ย. 2564

62 view

ข่าวสารนิเทศ_27_มิ.ย._2564