รัฐบาลบังกลาเทศประกาศขยายการล็อคดาวน์ ตั้งแต่เที่ยวคืนของวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม ถึงเที่ยงคืนของวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564

รัฐบาลบังกลาเทศประกาศขยายการล็อคดาวน์ ตั้งแต่เที่ยวคืนของวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม ถึงเที่ยงคืนของวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564

17 พ.ค. 2564

93 view

8FB679EC-3FFB-4527-96B1-14A80ED7FC4A