รัฐบาลบังกลาเทศประกาศขยายเวลาการจำกัดกิจกรรมและการเดินทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (2)

รัฐบาลบังกลาเทศประกาศขยายเวลาการจำกัดกิจกรรมและการเดินทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (2)

24 พ.ค. 2564

92 view

4D4C39F6-A1DD-4719-BAC1-1338DC8B468F