รัฐบาลบังกลาเทศประกาศขยายเวลาการจำกัดกิจกรรมและการเดินทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส COVID-19

รัฐบาลบังกลาเทศประกาศขยายเวลาการจำกัดกิจกรรมและการเดินทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส COVID-19

7 พ.ค. 2564

122 view

ข่าวสารนิเทศ_6_พ.ค._64