รัฐบาลบังกลาเทศประกาศข้อจำกัดในการเดินทางโดยเที่ยวบินที่ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษและประกาศรายชื่อโรงแรมที่พักกักตัว

รัฐบาลบังกลาเทศประกาศข้อจำกัดในการเดินทางโดยเที่ยวบินที่ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษและประกาศรายชื่อโรงแรมที่พักกักตัว

24 เม.ย. 2564

92 view

A01858F8-C15E-4AEB-85EF-A7B1DB652BB8

E1D48402-4EBB-4D13-9395-73A1A24AD38C

32ACB054-3041-42E6-93F4-7FDB36585D43

377199D1-F297-4436-998B-1144A805A85F