รัฐบาลบังกลาเทศประกาศปรับมาตรการเกี่ยวกับผู้เดินทางเข้าประเทศทางอากาศ

รัฐบาลบังกลาเทศประกาศปรับมาตรการเกี่ยวกับผู้เดินทางเข้าประเทศทางอากาศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ต.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ส.ค. 2565

| 1,485 view

รัฐบาลบังกลาเทศประกาศปรับมาตรการเกี่ยวกับผู้เดินทางเข้าประเทศทางอากาศ
(ผู้เดินทางจากประเทศไทย หากได้รับวัคซีนครบเกิน ๑๔ วันก่อนการเดินทาง
มีผลตรวจหาเชื้อภายใน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทางที่เป็นลบ จะอยู่ในกลุ่มที่ไม่ต้องกักตัว)
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ที่มา : สำนักงานการบินพลเรือนบังกลาเทศ http://caab.gov.bd/circul/21-4482.pdf

ข่าวสารนิเทศ_24_ตค_64_ประกาศต้นฉบับและสรุปภาษ

ข่าวสารนิเทศ_24_ตค_64_ประกาศต้นฉบับและสรุปภาษ_0

ข่าวสารนิเทศ_24_ตค_64_ประกาศต้นฉบับและสรุปภาษ_1

ข่าวสารนิเทศ_24_ตค_64_ประกาศต้นฉบับและสรุปภาษ_3

ข่าวสารนิเทศ_24_ตค_64_ประกาศต้นฉบับและสรุปภาษ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ