รัฐบาลบังลาเทศประกาศข้อจำกัดในการเดินทางโดยเที่ยวบินโดยสารระหว่างประเทศ (2)

รัฐบาลบังลาเทศประกาศข้อจำกัดในการเดินทางโดยเที่ยวบินโดยสารระหว่างประเทศ (2)

2 พ.ค. 2564

99 view

8B5F683D-1F8B-4D5A-A5C8-DE22844C9A2A

63352F39-980C-4389-A47E-1228605BB769

297EB0CE-A389-4141-AEC5-CF41DAEB0C9A

608285B0-A430-4389-8781-F098276ED1F3