ลงทะเบียนเพื่อขอให้ทางการบังกลาเทศพิจารณาฉีดวัคซีนให้คนไทยที่เป็นคู่สมรส/บุตรของชาวบังกลาเทศ

ลงทะเบียนเพื่อขอให้ทางการบังกลาเทศพิจารณาฉีดวัคซีนให้คนไทยที่เป็นคู่สมรส/บุตรของชาวบังกลาเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 1,159 view

🔴ลงทะเบียนเพื่อขอให้ทางการบังกลาเทศพิจารณาฉีดวัคซีนให้คนไทยที่เป็นคู่สมรส/บุตรของชาวบังกลาเทศ ซึ่งเข้า/พำนักที่บังกลาเทศด้วยวีซ่าระยะยาว หรือด้วย NVR

สถานเอกอัครราชทูตจะรวบรวมรายชื่อบุคคลสัญชาติไทยที่เป็นคู่สมรส/บุตรของชาวบังกลาเทศ ที่พำนักในบังกลาเทศด้วยวีซ่าระยะยาว หรือ NVR (No Visa Required) ส่งทางการบังกลาเทศ
🔴กำหนดปิดรับรายชื่อ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ การพิจารณาขึ้นอยู่กับทางการบังกลาเทศ

หมายเหตุ :

- ผู้ที่ทำงานในบังกลาเทศ และมี Work Permit สามารถขอรับการฉีดวัคซีนโดยผู้ว่าจ้างต้องส่งชื่อให้ BIDA พิจารณา
- ผู้ที่เดินทางเข้าบังกลาเทศด้วยวีซ่าระยะสั้น (TR, B, ฯลฯ) ไม่เข้าข่ายกลุ่มที่สามารถส่งชื่อให้ทางการบังกลาเทศพิจารณาได้

https://forms.gle/w4RdRUW2e8f5PgQ88