วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 มิ.ย. 2565

| 237 view

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา ได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งนำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและคู่สมรส ร่วมลงนามและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ