สถานเอกอัครราชทูตฯ มอบตู้ตรวจเชื้อไวรัส COVID-19

สถานเอกอัครราชทูตฯ มอบตู้ตรวจเชื้อไวรัส COVID-19

16 ก.ย. 2563

182 view

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรียส์ เอกอัครราชทูต ณ​ กรุงธากา ได้มอบตู้ตรวจเชื้อไวรัส COVID-19 (Swab Testing Units) ให้แก่สถาบันระบาดวิทยา การควบคุมโรค และการวิจัย บกท. (Institute of Epidemiology, Disease Control and Research - IEDCR) และศูนย์วิจัยนานาชาติโรคท้องร่วงแห่ง บกท. (icddr,b) โดยมี ดร. ASM Alamgir, Principal Scientific Officer, IEDCR และ ดร. Tahmeed Ahmed, Acting Executive Director and Senior Director, icddr,b เป็นผู้แทนหน่วยงานในพิธีรับมอบ
ตู้ตรวจเชื้อไวรัส COVID-19 ได้รับการสนับสนุนโดยบริษัท SCG International Bangaldesh ซึ่งได้ทำการขนส่งอุปกรณ์มาจากประเทศไทย และจะทำการติดตั้งที่หน่วยงานบังกลาเทศทั้งสองแห่ง โดยการสนับสนุนดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกให้หน่วยงานทั้ง 2 แห่งสามารถทำการตรวจหาผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถใช้ตู้ตรวจเพื่อทำการตรวจนอกพื้นที่ได้อีกด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ