สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564

6 ธ.ค. 2564

94 view

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมี นาย Sadhan Chandra Majumder สมาชิกรัฐสภา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาหาร เป็นแขกเกียรติยศ และมีผู้เข้าร่วมงานราว 150 คน ประกอบด้วยคณะทูต ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ ภาคธุรกิจ และชุมชนไทยในกรุงธากา

นางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา ได้กล่าวสุนทรพจน์ถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ และกล่าวถึงพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับบังกลาเทศ โดยไทยเป็นหนึ่งในประเทศแรก ๆ ที่รับรองเอกราชของบังกลาเทศ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2515 นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเศรษฐกิจสีเขียวผ่าน "ความเป็นหุ้นส่วนสีเขียว" (green partnership) ระหว่างสองประเทศ เพื่อรับมือกับปัญหาท้าทายในประเด็นดังกล่าวและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาหารบังกลาเทศได้กล่าวสุนทรพจน์แสดงความยินดีในโอกาสวันชาติและยืนยันความพร้อมที่จะส่งเสริม ความสัมพันธ์กับไทยให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง อาทิ การส่งเสริมการค้า ความร่วมมือด้านการเชื่อมโยง เช่น การเชื่อมโยงท่าเรือจิตตะกอง-ท่าเรือระนอง และความสนใจของบังกลาเทศที่จะเข้าร่วมโครงการถนนสามฝ่ายอินเดีย-เมียนมา-ไทย รวมทั้งประสงค์ให้ทุกฝ่ายสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้พลัดถิ่นชาวโรฮีนจาให้คืบหน้าโดยเร็ว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ