สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา ร่วมจัดงานวันสงกรานต์ประจำปี 2565 “สงกรานต์บ้านเรา”

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา ร่วมจัดงานวันสงกรานต์ประจำปี 2565 “สงกรานต์บ้านเรา”

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 เม.ย. 2565

| 432 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา ร่วมจัดงานวันสงกรานต์ประจำปี 2565 “สงกรานต์บ้านเรา”

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา ร่วมกับ บมจ.อิตาเลียน-ไทย ดีเวล๊อปเมนต์ บริษัทซีพี บังกลาเทศ และบมจ.สยามซีเมนต์ กรุ๊ป ได้สนับสนุนการจัดงาน “สงกรานต์ บ้านเรา” ที่ FDEE Complex ในกรุงธากา เพื่อสืบสานประเพณีไทย ในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การสรงน้ำพระพุทธรูป การรับประทานอาหารร่วมกัน และมีกิจกรรมเพื่อความสนุกสนาน อาทิ การประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ รำวง และการเล่มเกมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ โดยมีชุมชนไทยและคนท้องถิ่นให้ความสนใจและเข้าร่วมงานราว 150 คน
 
ในโอกาสนี้ นางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา นำทีมประเทศไทยกล่าวอวยพรและส่งความปรารถนาดีเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย และกล่าวถึงกิจกรรมฉลอง 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-บังกลาเทศ ซึ่งรวมถึงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “คล้ายกว่าที่คิด ใกล้ชิดกว่าที่เห็น: สายสัมพันธ์เชื่อมใจไทย-บังกลาเทศ” และกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ หัวข้อ “My Bangladesh” เพื่อส่งเสริมให้สาธารณชนรับทราบถึงความเชื่อมโยงและความคล้ายคลึงกันระหว่างไทยกับบังกลาเทศ รายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมจะเผยแพร่ทางเฟซบุ๊คและเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ
 
การจัดงานวันสงกรานต์เป็นกิจกรรมส่งเสริมสายสัมพันธ์ของชุมชนไทยและระหว่างคนไทยกับคนท้องถิ่น รวมถึงเป็นการสืบสานประเพณีไทย ทั้งนี้ วันสงกรานต์ของไทยตรงกับวันขึ้นปีใหม่ของชาวเบงกาลีที่เรียกว่า “Pahela Baishakh” จัดขึ้นในวันที่ 14 เมษายน ของทุกปี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ