เอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา เยี่ยมคารวะนาย Md. Shahriar Alam รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนาย Salman F. Rahman ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านอุตสาหกรรมและการลงทุน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา เยี่ยมคารวะนาย Md. Shahriar Alam รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนาย Salman F. Rahman ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านอุตสาหกรรมและการลงทุน

27 ต.ค. 2564

217 view

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม และ 27 ตุลาคม 2564 นางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา ได้เยี่ยมคารวะนาย Md. Shahriar Alam รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนาย Salman F. Rahman ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านอุตสาหกรรมและการลงทุน ตามลำดับ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 และหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดทำความตกลงการค้าเสรี การลงทุน การอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า และการฉลอง 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปี 2565

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ