เที่ยวบินนำคนไทยในบังกลาเทศกลับ ปทท. รอบที่ 16

เที่ยวบินนำคนไทยในบังกลาเทศกลับ ปทท. รอบที่ 16

18 พ.ค. 2564

104 view

📣ประกาศสำหรับคนไทยในบังกลาเทศ

สถานทูตไทยในบังกลาเทศอยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเที่ยวบินนำคนไทยในบังกลาเทศกลับ ปทท. รอบที่ ๑๖ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยสายการบิน Biman Bangladesh Airlines เที่ยวบินที่ BG4088 ออกจากกรุงธากาเวลา ๒๒.๐๐ น. ถึงไทยเวลา ๐๑.๓๐ น. ของวันเสาร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
⭐️ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับไทย และต้องการเข้าพักกักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) ขอให้เดินทางในเที่ยวบินนี้ ⭐️

๑. สถานทูตฯ ได้รับโควตาสำหรับคนไทยในบังกลาเทศเดินทางกลับ ปทท. จำนวน ๗๐ คน ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับ สามารถลงทะเบียนผ่านระบบการออก COE Online ได้ที่ https://coethailand.mfa.go.th/regis/step?language=th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. (เวลาบังกลาเทศ) ทั้งนี้ หากมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนก่อนกำหนด สถานทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ปิดการลงทะเบียนทันที ***

ขอย้ำว่า ในขั้นตอนโหลดหน้าหนังสือเดินทาง โปรดโหลดหน้าวีซ่า/หน้าการอนุญาตพำนักในบังกลาเทศมาด้วย และให้กรอกข้อมูลด้วยความรอบคอบ ละเอียดถี่ถ้วน และเป็นความจริง โดยเฉพาะการสะกดชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากข้อมูลที่กรอกจะไปปรากฏในใบรับรองการเดินทางของท่าน รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อได้จริง ซึ่งจะเป็นช่องทางของสถานทูตฯ ในการติดต่อกลับไปยังผู้ประสงค์เดินทาง รวมถึงการยืนยันผลตรวจโควิดด้วย (การแสดงผลตรวจโควิด เป็นไปตามที่รัฐบาลบังกลาเทศกำหนดให้ผู้ที่เดินทางเข้า/ออกต้องแสดงผลที่เป็นลบ)

๒. การลงทะเบียนเป็นการยอมรับว่า ผู้ลงทะเบียนสามารถเดินทางได้ทุกวันตามที่สถานทูตฯ จัดเตรียมเที่ยวบินพิเศษ
(ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงวัน/เวลาได้ ตามความจำเป็น) และยอมรับการกักกันเฝ้าระวังโรค (quarantine) เป็นเวลาอย่างน้อย ๑๔ วัน ในพื้นที่ที่รัฐบาลกำหนดเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย โดยพักห้องพักคู่ระหว่างการกักกันเฝ้าระวังโรค รวมถึงยอมรับการตรวจหาเชื้อ COLVID-19 ทั้งก่อนและหลังการเดินทาง

๓. คนไทยในบังกลาเทศที่ประสงค์จะเดินทางกลับที่สังกัด บริษัทอิตาเลียนไทย บริษัทซีพี และบริษัทอื่น ๆ เมื่อลงทะเบียนแล้ว ต้องสามารถเดินทางได้จริง (โปรดขอความเห็นชอบจากบริษัทก่อนการลงทะเบียน)

๔. สถานทูตฯ จะประกาศยืนยันรายละเอียดค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน เอกสารที่ต้องเตรียมพร้อม และขั้นตอนที่ผู้ประสงค์เดินทางต้องดำเนินการต่อไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางสายด่วนสถานทูตฯ ที่หมายเลข ๐๑๗๐๙๖๔๐๘๐๘

***************

 

📣===ประกาศสำหรับชาวไทยในบังกลาเทศ===📣

สถานทูตฯ ขอเรียนคนไทยในบังกลาเทศที่ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย ดังนี้

๑. สายการบิน Biman Bangladesh Airlines จะนำท่านกลับประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยเที่ยวบินที่ BG4088 เส้นทางธากา - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) ออกเดินทางเวลา ๒๒.๐๐ น. (เวลาบังกลาเทศ) ถึงไทยเวลา ๐๑.๓๐ น. ของวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (เวลาไทย)
ทั้งนี้ ระยะเวลาการกักตัวสำหรับ ผดส. ที่มาจากบังกลาเทศคือ ไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน

๒. สายการบินจะเปิดขายบัตรโดยสารเครื่องบินตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม นี้ค่ะ ค่าบัตรโดยสารมี ๓ ราคา (เลือกซื้อได้ตามความประสงค์) ดังนี้
๒.๑ ชั้นประหยัด (ธากา-กรุงเทพฯ) ท่านละ ๔๐,๐๖๕ ตากา (รวมภาษีแล้ว) / สัมภาระโหลดได้ ๓๐ กิโลกรัม
๒.๒ ชั้นธุรกิจ (ธากา-กรุงเทพฯ) ท่านละ ๕๖,๓๑๖ ตากา (รวมภาษีแล้ว) / สัมภาระโหลดได้ ๔๐ กิโลกรัม
๒.๓ สายการบินยังเปิดให้ซื้อตั๋วไป-กลับ (ธากา-กรุงเทพฯ-ธากา) ในราคา ๖๐,๑๘๘ ตากา ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเมื่อระบุเที่ยวบินขากลับ รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดสอบถามสายการบินโดยตรง

⭐️สามารถซื้อบัตรโดยสารได้ที่สำนักงานขายของ Biman โดยชำระด้วยเงินสด บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต (นำสำเนาหนังสือเดินทางไปด้วย ส่งคนไปซื้อได้ แต่ไม่สามารถซื้อออนไลน์ได้ค่ะ)

สำนักงานขาย ๑. Motijhel Sales Centre,
100, Motijhel Commercial Area, Dhaka
Phone, +88 02 9560151 Extension, 136,138,157,158

สำนักงานขาย ๒. FARMGATE OFFICE,
81, Kazi Nazrul Islam Ave, Farmgate, Tajgoan, Dhaka
Phone 017 77715 625, 017 777 15626

สำนักงานขาย ๓. Biman Head Office,
BALAKA BHABAN,
Kurmitola Dhaka,
Phone, 017 777 15630, 017 777 15631
สำนักงานขาย ๔. Chittagong Biman office

เมื่อได้บัตรโดยสารเครื่องบินแล้ว โปรดอัพโหลดเข้าระบบ COE Online ที่ https://coethailand.mfa.go.th/regis/step?language=th ที่จุดอัพโหลดบัตรโดยสารเครื่องบิน (โปรดโหลดเข้าระบบก่อนวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม เวลา ๑๒.๐๐ น. ค่ะ เพราะข้อมูลจะถูกดึงเพื่อนำไปประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และสถานทูตจะได้ตรวจเอกสารเพื่อออก COE ให้ผู้เดินทางสามารถพิมพ์ออกมาถือไว้ได้ทันการเดินทาง)

โปรดวางแผนการเดินทางและทำการขออนุญาตการเดินทางช่วงล็อคดาวน์จากทางการบังกลาเทศก่อน https://movementpass.police.gov.bd/

๓. ใบรับรองแพทย์ต่างๆ
๓.๑ ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ Fit to Fly แล้ว ทางการไทยยกเว้นแล้วค่ะ
๓.๒ ยังต้องตรวจ COVID-19 ตามที่ทางการบังกลาเทศกำหนด ใบผลตรวจ COVID-19 สถานทูตฯ นัดให้ : ผู้เดินทางต้องได้รับเอกสารแสดงผลตรวจการติดเชื้อ COVID-19 ที่เป็นลบ ทั้งนี้ สถานทูตฯ จะนัดมายการตรวจเชื้อ COVID-19 ให้แก่ผู้เดินทางชาวไทย ในวันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (ขณะนี้ รอเวลานัดหมายที่แน่ชัด) ที่สถาบัน icddr,b. โดยสถานทูตฯ จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป
icddr,b ที่ตั้ง 68, Shaheed Tajuddin Ahmed Sarani, Mohakhali, Dhaka 1212, Bangladesh
icddr,b is located at the Mohakhali area in Dhaka, just ask your driver for the "Cholera Hospital”.
• ไปตรวจที่ icddrb โปรดเตรียมข้อมูล ชื่อ เบอร์ โทร ใส่กระดาษ พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางและหนังสือเดินทางตัวจริง เวลาเจ้าหน้าที่ขอ เรายื่นกระดาษให้เค้าเช็ค เพื่อลดการมีปฏิสัมพันธ์ค่ะ
• พยายามป้องกันตัวเอง ใส่ถุงมือ, หน้ากากอนามัย, เฟสชีล (ถ้ามี) , พกแอลกอฮอล์ ค่ะ เพราะคนท้องถิ่นก็มาตรวจเยอะ
***ท่านใดที่ประสงค์ไปตรวจเองขอให้แจ้งทาง DACBKKflight2020@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. ด้วยค่ะ

ท่านที่เคยเดินทางกลับและกักตัวฟรีที่รัฐจ่ายแล้ว ขอให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจโควิดเองค่ะ หากประสงค์ให้สถานทูตนัดหมายตรวจที่ icddrb ให้ ค่าตรวจที่นั่นราคา ๒,๕๐๐ ตากาค่ะ สามารถชำระด้วยเงินสดและบัตรเครดิต
พนักงานเครืออิตาเลียนไทยทุกไซด์ และเจริญโภคภัณฑ์การตรวจจะประสานงานผ่านผู้ประสานงานค่ะ

๔. เอกสารที่ต้องมีในการเดินทาง :
๔.๑ หนังสือเดินทาง (ผู้โดยสารที่มีหนังสือเดินทางรุ่นใหม่ จุดสังเกตคือมีรูปช้างที่หน้าแรก โปรดนำหนังสือเดินทางเล่มเก่าไปสนามบินด้วย เพื่อป้องกันปัญหาติดขัดในการเช็คอินกับสายการบินค่ะ หากไม่มีจริงๆ ก็ไม่เป็นไรค่ะ)
๔.๒ ใบ ต. ๘ (สามารถโหลดได้จากลิ้งค์ตามคู่มือระบบ COE)
๔.๓ บัตรโดยสารเครื่องบิน
๔.๔ ใบผลตรวจ COVID-19
๔.๕ บัตรโดยสารเครื่องบิน

๕. ผู้เดินทางต้องโหลดแอปพลิเคชั่น ThailandPlus ก่อนการเดินทาง (ต้องใช้หมายเลข COE online ที่จะได้รับ เมื่อสถานทูตอนุมัติ COE ประกอบการลงทะเบียนด้วย)

๖. โปรดหลีกเลี่ยงการออกนอกที่พัก (หรือออกเท่าที่จำเป็น) และระมัดระวังรักษาสุขภาพ

๗. โปรดเตรียมสบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน ผงซักฟอกและของใช้ส่วนตัวให้พอเพียงกับการกักตัว/ ที่พักกักตัวที่รัฐจัดจะทราบในวันเดินทาง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสถานทูตฯ ๐๑๗๐๙๖๔๐๘๐๘

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ