เที่ยวบินนำคนไทยในบังกลาเทศกลับ ปทท. รอบที่ 21

เที่ยวบินนำคนไทยในบังกลาเทศกลับ ปทท. รอบที่ 21

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ต.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2,147 view

(สถานะ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔)
📣ประกาศสำหรับคนไทยที่จะเดินทางกลับโดยเที่ยวบินรอบที่ ๒๑ เที่ยวบิน BG4088 วันจันทร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔📣
❗️ผู้ที่ได้ผลตรวจ COVID-19 RTPCR เป็นบวก (positive) โปรดแจ้งสถานทูตภายในวันจันทร์ที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ทาง [email protected] เพื่อถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้โดยสาร❗️
ประตูเข้าอาคารผู้โดยสารขาออกหมายเลข ๕
นัดพบที่เคาท์เตอร์สถานทูตเวลา ๑๕.๑๕ น. ที่ help desk ใกล้เคาท์เตอร์เช็คอินของสายการบิน
เคาท์เตอร์สายการบิน Biman Bangladesh : row D
๑. โปรดเตรียมเอกสารดังนี้มาแสดงที่เคาท์เตอร์สถานทูต (เอกสารทั้งหมด ถ่ายเอกสาร/เซฟไฟล์เอกสาร COE ใส่มือถือไว้นะคะ)
    ๑.๑ COE พิมพ์จากระบบ COE Online ออกมา ๒ ชุด ลงนามให้เรียบร้อย ใช้แสดงให้สายการบินดู และยื่นที่ไทย
    ๑.๒ ผลการตรวจโควิด หัวกระดาษ DGHS พิมพ์ออกมา ๓ ชุดค่ะ (ใช้จริงไม่ถึงแต่เผื่อไว้ค่ะ) เมื่อมาถึง นำผลตรวจ COVID ไปแสดงที่เคาท์เตอร์สาธารณสุขบังกลาเทศ 🏥(จนท. ที่เคาท์เตอร์อาจจะขอสำเนาไว้ ๑ ฉบับ) และประทับตรายางยืนยันผ่านการตรวจเอกสารแล้ว มาให้เพื่อใช้แสดงที่เคาท์เตอร์สถานทูต/ ยื่นตอน checkin กับสายการบินและ ตม. ผลตรวจที่มีตราประทับนี้ต้องเก็บไว้ให้ดีๆ ต้องใช้ตลอดจนกว่าจะถึงไทย
การพิมพ์ผลตรวจหัวกระดาษ DGHS ทำได้โดยการกรอกเบอร์มือถือและนำรหัส OTP มาใส่เพื่อให้เว็ปแสดงผลการตรวจโควิด หัวกระดาษ DGHS โปรดเข้าเว็ปนี้ค่ะhttps://covid19reports.dghs.gov.bd/# และจะได้ผลที่มีหัวกระดาษ DGHS ออกมา ***ดูวันที่ตรวจดีๆ และพิมพ์ผลมาให้ถูกวันนะคะ***
    ๑.๓ กรอกใบ ต. ๘ เตรียมยื่นที่ไทย ๑ ชุด
    ๑.๔ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ห้ามลืมเด็ดขาดนะคะ ท่านที่ใช้หนังสือเดินทางรุ่นใหม่ (มีรูปข้างที่หน้ากระดาษแรก) ให้ถือหนังสือเดินทางเล่มก่อนหน้ามาด้วย(หากมี)
    ๑.๕ บัตรโดยสารเครื่องบิน
    ๑.๖ เอกสารยืนยันการจองโรงแรมที่พักและหลักฐานการชำระเงิน
๒. การจัดเอกสาร นอกเหนือจากหนังสือเดินทาง บัตรโดยสารเครื่องบิน โปรดเรียงเอกสารดังนี้
    ๒.๑ ชุดตัวจริง
       ๒.๑.๑. COE
       ๒.๑.๒ ผลโควิดหัวกระดาษ DGHS มีตราประทับผ่านการตรวจสอบจากเคาท์เตอร์สาธารณสุขที่สนามบินแล้ว ๑ ฉบับ
       ๒.๑.๓ ใบ ต. ๘
       ๒.๑.๔ บัตรโดยสารเครื่องบิน
       ๒.๑.๕ เอกสารยืนยันการจองโรงแรมที่พักและหลักฐานการชำระเงิน
     ๒.๒ ชุดสำเนา
       ๒.๒.๑. สำเนา COE ๑ ฉบับ
       ๒.๒.๒ สำเนาผลโควิดหัวกระดาษ DGHS ๒ ฉบับ (เผื่อไว้)
๓.นำเอกสารและสัมภาระทั้งหมดไป check in ยัง Biman Bangladesh Airlines (สายการบินจะขอสำเนาผล COVID ไว้ด้วย)
๔. ตม. จะขอดูสำเนาผลโควิดที่มีตราประทับก่อนเข้าประตูไปยังเคาท์เตอร์ ตม. และจะมีเคาท์เตอร์ทางด้านขวามือตรวจเอกสารก่อนถึง ตม.ขาออกด้วย
(ตม. อาจจะขอสำเนาผล COVID-19 ไว้ด้วย)
๕. ไม่ต้องโหลดแอพพลิเคชั่น ThailandPlus แล้ว
โปรดระมัดระวังและรักษาระยะห่าง โปรดเตรียมของใช้ส่วนตัวให้เพียงพอระยะกักตัว
ด้วยความห่วงใย 🇹🇭จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา
#การทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล
--------------------------------------------------------------------------
(สถานะ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔)
สถานทูตฯ ขอเรียนคนไทยในบังกลาเทศที่ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย ดังนี้
๑. สายการบิน Biman Bangladesh Airlines แจ้งเปลี่ยนเวลาเที่ยวบินที่ BG4088 ในวันจันทร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เส้นทางธากา - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) ออกเดินทางเวลา ๑๘.๑๕ น. (เวลาบังกลาเทศ) ถึงไทยเวลา ๒๑.๔๕ น.(เวลาไทย)
๒. โปรดไปตรวจโควิดวันที่ ๒๓ ต.ค. ๒๕๖๔ ณ ที่ตรวจหาเชื้อที่ทางการบังกลาเทศกำหนดสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศเท่านั้น
❌ ผู้ที่เคยตรวจได้ผลบวก=ติดเชื้อโควิดในบังกลาเทศ ทางการบังกลาเทศกำหนดต้องไปตรวจหาเชื้อก่อนการเดินทางที่ Bangladesh Army Stadium เท่านั้น ซึ่งผู้เดินทางต้องไปติดต่อดำเนินการเอง ไม่สามารถจองนัดหมายให้ก่อนได้ https://goo.gl/maps/LioKBzLamJTSQZcC6
     • ไปตรวจโควิด โปรดเตรียมบัตรโดยสารเครื่องบิน ข้อมูล ชื่อ เบอร์ โทร ใส่กระดาษ พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางและหนังสือเดินทางตัวจริง บัตรโดยสารเครื่องบิน เวลาเจ้าหน้าที่ขอ เรายื่นกระดาษให้เค้าเช็ค เพื่อลดการมีปฏิสัมพันธ์ค่ะ
     • พยายามป้องกันตัวเอง ใส่ถุงมือ, หน้ากากอนามัย, เฟสชีล (ถ้ามี) , พกแอลกอฮอล์ ค่ะ เพราะคนท้องถิ่นก็มาตรวจเยอะ
๒. สายการบินจะเปิดขายบัตรโดยสารเครื่องบินตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ตุลาคม นี้ค่ะ ค่าบัตรโดยสารมี ๒ ราคา (เลือกซื้อได้ตามความประสงค์) ดังนี้
    ๒.๑ ชั้นประหยัด (ธากา-กรุงเทพฯ) ท่านละ ๔๐,๑๓๘ ตากา (รวมภาษีแล้ว) / สัมภาระโหลดได้ ๓๐ กิโลกรัม
    ๒.๒ ชั้นธุรกิจ (ธากา-กรุงเทพฯ) ท่านละ ๕๖,๔๒๗.๒๐ ตากา (รวมภาษีแล้ว) / สัมภาระโหลดได้ ๔๐ กิโลกรัม
⭐️สามารถซื้อบัตรโดยสารได้ที่สำนักงานขายของ Biman โดยชำระด้วยเงินสด บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต (นำสำเนาหนังสือเดินทางไปด้วย ส่งคนไปซื้อได้ แต่ไม่สามารถซื้อออนไลน์ได้ค่ะ)
สำนักงานขาย ๑. Motijhel Sales Centre, 100, Motijhel Commercial Area, Dhakaม Phone, +88 02 9560151 Extension, 136,138,157,158
สำนักงานขาย ๒. FARMGATE OFFICE, 81, Kazi Nazrul Islam Ave, Farmgate, Tajgoan, Dhaka, Phone 017 77715 625, 017 777 15626
สำนักงานขาย ๓. Biman Head Office, BALAKA BHABAN, Kurmitola Dhaka,Phone, 017 777 15630, 017 777 15631
สำนักงานขาย ๔. Chittagong Biman office
เมื่อได้บัตรโดยสารเครื่องบินแล้ว โปรดอัพโหลดเข้าระบบ COE Online ที่ https://coethailand.mfa.go.th/regis/step?language=th ที่จุดอัพโหลดบัตรโดยสารเครื่องบิน (โปรดโหลดเข้าระบบก่อนวันอาทิตย์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๑๑.๐๐ น. ค่ะ เพราะข้อมูลจะถูกดึงเพื่อนำไปประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และสถานทูตจะได้ตรวจเอกสารเพื่อออก COE ให้ผู้เดินทางสามารถพิมพ์ออกมาถือไว้ได้ทันการเดินทาง)
--------------------------------------------------------------------------
(สถานะ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔)
สถานทูตไทยในบังกลาเทศได้รับการยืนยันจากสายการบินบิมาน บังกลาเทศ และอยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเที่ยวบิน รอบที่ ๒๑ ในวันจันทร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยสายการบิน Biman Bangladesh Airlines รอยืนยันเวลาเที่ยวบินออก
⭐️ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับไทยต้องจองและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่พักกักตัวเอง (AQ) และนัดหมายตรวจหาเชื้อ COVID-19 เอง⭐️
๑. ผู้มีสัญชาติไทย สามารถลงทะเบียนผ่านระบบการออก COE Online ได้ที่ https://coethailand.mfa.go.th/regis/step?language=th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ตุลาคม เวลา ๑๒.๐๐ น. (เวลาบังกลาเทศ) เนื่องจากต้องรวบรวมรายชื่อเพื่อขออนุมัติเที่ยวบินจากทางการบังกลาเทศให้ทัน***
🔴ขอย้ำว่า ในขั้นตอนโหลดหน้าหนังสือเดินทาง โปรดโหลดหน้าวีซ่า/หน้าการอนุญาตพำนักในบังกลาเทศมาด้วย และให้กรอกข้อมูลด้วยความรอบคอบ ละเอียดถี่ถ้วน และเป็นความจริง โดยเฉพาะการสะกดชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากข้อมูลที่กรอกจะไปปรากฏในใบรับรองการเดินทางของท่าน รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อได้จริง ซึ่งจะเป็นช่องทางของสถานทูตฯ ในการติดต่อกลับไปยังผู้ประสงค์เดินทาง 🔴
๒. การลงทะเบียนเป็นการยอมรับว่า ผู้ลงทะเบียนสามารถเดินทางได้ทุกวันตามที่สถานทูตฯ จัดเตรียมเที่ยวบินพิเศษ
(ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงวัน/เวลาได้ ตามความจำเป็น) และยอมรับการกักกันเฝ้าระวังโรค (quarantine) เป็นเวลาอย่างน้อย ๗ วัน สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบเกิน ๑๔ วันและมีเอกสารที่สามารถตรวจสอบได้ (มี QR code) และกักตัว ๑๐ วันสำหรับผู้ยังไม่ได้รับวัคซีน/ได้รับวัคซีนไม่ครบ/ได้รับวัคซีนครบไม่ถึง ๑๔วันก่อนการเดินทาง/ไม่มีเอกสารการฉีดวัคซีนที่ตรวจสอบได้
และเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ณ ที่พัก AQ ที่ผู้เดินทางจองและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง รวมถึงต้องดำเนินการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทั้งก่อนและหลังการเดินทาง
๓. การตรวจหาเชื้อ ต้องทำในวันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยผู้เดินทางต้องไปนัดหมายและดำเนินการตรวจโควิด ณ ศูนย์ที่รัฐบาลบังกลาเทศกำหนดสำหรับการเดินทางไป ตปท. เอง ***
❌ทั้งนี้ ผู้ที่เคยตรวจได้ผลบวกในบังกลาเทศ หากจะเดินทางไปต่างประเทศ ทางการบังกลาเทศกำหนดต้องไปตรวจหาเชื้อก่อนการเดินทางที่ Bangladesh Army Stadium เท่านั้น ซึ่งผู้เดินทางต้องไปติดต่อดำเนินการเอง ไม่สามารถจองนัดหมายให้ก่อนได้ https://goo.gl/maps/LioKBzLamJTSQZcC6
๔. คนไทยที่ทำงานในบังกลาเทศที่ประสงค์จะเดินทางกลับกับเที่ยวบินดังกล่าวนี้ โปรดขอความเห็นชอบจากบริษัทต้นสังกัดก่อนลงทะเบียน
๕. สถานทูตฯ จะประกาศยืนยันรายละเอียดค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน เอกสารที่ต้องเตรียมพร้อม และขั้นตอนที่ผู้ประสงค์เดินทางต้องดำเนินการต่อไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางสายด่วนสถานทูตฯ ที่หมายเลข ๐๑๗๐๙๖๔๐๘๐๘
ข้อมูลเพิมเติมที่พักกักตัว (AQ)
รายชื่อ AQ ล่าสุด https://bit.ly/3556nel
ผู้เดินทางมายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง สามารถใช้บริการ AQ ที่ตั้งอยู่ใน กทม.และปริมลฑล จ.ชลบุรี และ จ.ปราจีนบุรี เท่านั้น
ช่องทางการจองที่ได้รับอนุญาต (Authorized Platform) ๕ ช่องทาง
   (๑) จองกับโรงแรมโดยตรง
   (๒) จองผ่านเว็บไซต์ https://asqthailand.com/
   (๓) https://asq.locanation.com/
   (๔) https://asq.ascendtravel.com/
   (๕) https://www.agoda.com/quarantineth
หลักฐานยืนยันการจอง AQ จะต้องมีการระบุว่าเป็นการจองแบบ AQ Package (รวมค่ารถรับส่ง ค่าอาหาร ๓ มื้อ และค่าตรวจโควิดครบ) และระบุวันเข้าพักตามมาตรการด้านสาธารณสุข
ขอย้ำว่า
ผู้ที่ overstayed เกิน ๓๐ วัน เมื่อนับถึงวันเดินทาง ต้องดำเนินการชำระค่าปรับรายวันและยื่นขอ exit visa จาก ตม. ให้เรียบร้อยจึงจะสามารถเดินทางออกจากบังกลาเทศได้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ