เอกสารและแอพลิเคชั่นที่จำเป็นในการเดินทางเข้าประเทศไทย

เอกสารและแอพลิเคชั่นที่จำเป็นในการเดินทางเข้าประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ต.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ต.ค. 2565

| 1,052 view

ผู้โดยสารขาเข้าทุกคนจะต้องกรอกแบบสำรวจการเดินทาง (แบบฟอร์ม ต.8) และยื่นแบบฟอร์มดังกล่าวที่ประเทศไทย สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านล่าง


Thailand Plus โปรดติดตั้งแอพพลิเคชั่นนี้ก่อนการเดินทางเข้าประเทศไทย

เอกสารประกอบ

คู่มือการใช้งาน_ThailandPlus_ภาษาไทย.pdf
คู่มือการใช้งาน_ThailandPlus_ภาษาอังกฤษ.pdf
คำถามที่มักพบบ่อย_ภาษาไทย.pdf
คำถามที่มักพบบ่อย_ภาษาอังกฤษ.pdf