เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะ ดร. A.K. Abdul Momen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบังกลาเทศ เพื่ออำลาในโอกาสพ้นหน้าที่

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะ ดร. A.K. Abdul Momen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบังกลาเทศ เพื่ออำลาในโอกาสพ้นหน้าที่

8 ต.ค. 2563

148 view

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เอกอัครราชทูต อรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เข้าเยี่ยมคารวะ ดร. A.K. Abdul Momen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบังกลาเทศ เพื่ออำลาในโอกาสพ้นหน้าที่ ทั้งสองฝ่ายแสดงความมุ่งมั่นที่จะกระชับความร่วมมือทวิภาคีไทย-บังกลาเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยผลักดัน การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง และเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกัน เช่น การค้า การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และการพัฒนาทักษะฝีมือในด้านต่าง ๆ ให้แก่บังกลาเทศภายใต้แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระยะ 3 ปีฉบับแรกที่กำลังอยู่ระหว่างการจัดทำ นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ย้ำว่า ประเทศไทยจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับบังกลาเทศในการขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้กรอบ BIMSTEC ในช่วงที่ไทยเป็นประธาน BIMSTEC ระหว่างปี 2564-65

ต่อมา เอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันที่ State Guest House Padma ซึ่งฝ่ายบังกลาเทศจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครรราชทูตฯ โดยมีนาย Masud Bin Momen ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบังกลาเทศ เป็นเจ้าภาพ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ