เอกอัครราชทูต ณ กรุงธากาเข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินที่วัดธรรมราชิกาในกรุงธากา

เอกอัครราชทูต ณ กรุงธากาเข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินที่วัดธรรมราชิกาในกรุงธากา

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ส.ค. 2565

| 293 view

มื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เอกอัครราชทูต ณ กรุงธากาเข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินที่วัดธรรมราชิกาในกรุงธากา ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตได้มีสารถึงชาวพุทธในบังกลาเทศที่เผยแพร่ในวารสาร Kristi เพื่อร่วมอนุโมทนาบุญในโอกาสกฐินกาลประจำปี 2564 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ชาวพุทธจะร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานให้ลุล่วง นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตแสดงความชื่นชมที่วัดต่าง ๆ ในบังกลาเทศได้ทำหน้าที่อย่างดีในการเผยแผ่คำสอนของพระพุทธองค์และเป็นที่พึ่งของคนทุกกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือ

วัดธรรมราชิกาเป็นวัดเดียวในบังกลาเทศที่พระมหากษัตริย์ไทย 2 พระองค์เคยเสด็จฯ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อปี 2505 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อปี 2535

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ