เอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา ถวายเงินบริจาคให้แก่วัดธรรมราชิกพุทธมหาวิหาร

เอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา ถวายเงินบริจาคให้แก่วัดธรรมราชิกพุทธมหาวิหาร

21 ก.ย. 2563

114 view

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา ได้ถวายเงินบริจาคให้แก่วัดธรรมราชิกพุทธมหาวิหาร (วัดธรรมราชิกา) กรุงธากา ทั้งนี้ ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดธรรมราชิกพุทธมหาวิหารเพื่อประกอบพิธีสงฆ์ในการจัดกิจกรรมสำหรับชาวไทยในบังกลาเทศในวันสำคัญต่าง ๆ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ