ไทยพูดดี เบงกาลีพูดได้ ตอนที่ 25 ต่างชาติ ต่างภาษา

ไทยพูดดี เบงกาลีพูดได้ ตอนที่ 25 ต่างชาติ ต่างภาษา

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.ค. 2565

| 204 view

ไทยพูดดี เบงกาลีพูดได้ ตอนที่ 25  ต่างชาติ ต่างภาษา

          ในแต่ละภาษาจะมีคำเรียกชนชาติต่าง ๆ ตามคำที่ได้ยินเป็นครั้งแรกแล้วดัดแปลงให้เข้ากับสำเนียงท้องถิ่น ซึ่งไม่จำเป็นต้องตรงกับคำที่เจ้าของชนชาตินั้นเรียกตัวเอง เช่น เราเรียกญี่ปุ่น ฝรั่งเศส ตามวิธีการที่คนชาติอื่นเรียกสองชาตินี้อีกทอดหนึ่ง และในสมัยอยุธยายังเคยเรียกโปรตุเกสว่าพุทธเกศ และเรียกเนเธอร์แลนด์ว่าวิลันดา โดยแปลงให้เข้ากับลิ้นคนไทย ส่วนในโคลงภาพคนต่างภาษาที่วัดโพธิ์ ก็เรียกคนตุรกีว่า “หรุ่มโต้ระกี่”

          ในภาษาเบงกาลี มีคำเรียกชนชาติอื่นที่ไม่เหมือนภาษาไทยหลายคำ เช่น อินเดีย อียิปต์ และตุรกีโดยเรียกอินเดียว่า “ภารต (Bharat)” ตามที่คนอินเดียเรียกชื่อประเทศตัวเอง เรียกอียิปต์ว่า “มิศอร์ (Misar)” ตามภาษาอาหรับ และเรียกตุรกีว่า “ตุรสก์ (Turaska)”

          สหรัฐอเมริกามีชื่อเป็นเบงกาลีว่า “ยุกตราษฏระ (Yuktarastra)” และสหราชอาณาจักรเป็น “ยุกตราชย์ (Yuktarajya)” (ดูตอนที่ 21)

          เพื่อนจากสถานทูตออสเตรเลียที่เคยใช้ชีวิตที่อินโดนีเซียตั้งข้อสังเกตว่า ในภาษาอินโดนีเซีย ทิศตะวันตกคือ barat เช่น Jakarta Barat คือจาการ์ตาตะวันตก คำนี้น่าจะมาจากภารต เพราะทิศตะวันตกเป็นที่ตั้งของอินเดีย ก็เลยเรียกทิศนี้ตามชื่อประเทศอินเดียไปด้วย

          บางภาษาเรียกชื่อประเทศอื่นแบบรู้อยู่คนเดียวหรือบัญญัติศัพท์ขึ้นเองก็มี อาทิ ภาษาฮังการีเรียกประเทศโปแลนด์ว่า Lengyelorszag และเรียกฟิลิปปินส์ว่า Fulop-Szigetek แปลว่าหมู่เกาะของพระเจ้าฟิลิป ส่วนภาษาเวียดนามเรียกออสเตรเลียว่า Uc (อุ๊ก) และเรียกสหรัฐฯ ว่า My (หมี)

          นานาชาติหรือระหว่างประเทศในภาษาเบงกาลีคืออานตรชาติก และเขตแดนระหว่างประเทศใช้คำว่า สีมานา ซึ่งมีรากศัพท์เดียวกันกับใบสีมาหรือใบเสมาที่แสดงอาณาเขตของอุโบสถในวัดไทยวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ซึ่งเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 4 มีชื่อต่อท้ายว่า “มหาสีมาราม” เพราะใบเสมาอยู่ที่แนวกำแพงวัด ดังนั้นจึงพิเศษกว่าวัดอื่นตรงที่สามารถทำสังฆกรรมบริเวณใดก็ได้ในวัด ไม่จำกัดเฉพาะที่อุโบสถเท่านั้น วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดประจำรัชกาลที่ 5 ก็สร้างด้วยแนวคิดเดียวกัน

          สีมาของเบงกาลีมีความหมายว่าขอบเขต (limit) ด้วย ตามข้างถนนในกรุงธากาจะมีป้ายจำกัดความเร็วที่ใช้คำว่าสีมา เช่น ระบุว่า 40km gati sima แปลว่าจำกัดความเร็วไม่เกิน 40 กม./ชม.

235392

ภาษาเบงกาลีเรียกชื่อประเทศอียิปต์ว่ามิศอร์ตามภาษาอาหรับ อียิปต์เป็นแหล่งอารยธรรมของโลกและมีโบราณสถานหลายแห่งที่มีอายุนับพันปี เช่น ปิระมิด สฟิงซ์ และวิหารต่าง ๆ
ภาพโดยอิทธิ์ ธีรรัฐ เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร

235394

วิหาร Brihadiswara ที่ Thanjavur รัฐทมิฬนาฑู สร้างโดยกษัตริย์อาณาจักรโจละเมื่อพันกว่าปีที่แล้วเพื่ออุทิศแด่พระศิวะ เป็นหนึ่งในมรดกโลกแห่งดินแดนภารตะ
ภาพโดยลลนา จิตต์ศรัทธานันท์ รองกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน

235398

โครเอเชียเรียกชื่อประเทศตนเองว่า Hrvatska แต่ชาวต่างชาติมักรู้จักในชื่อโครเอเชีย เป็นประเทศต้นกำเนิดของเนคไทและมีชื่อเสียงเรื่องความสวยงามของเมืองท่าตามชายฝั่งทะเลเอเดรียติก โดยเฉพาะเมืองดูบรอฟนิก
ภาพโดยพนม ทองประยูร

................................................

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ