บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร

19 ก.ย. 2562

70 view
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร 

(คลิกเพื่อดูประกาศ)
 
ขอความร่วมมือผู้ที่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่บังกลาเทศและภูฏาน โปรดตรวจสอบชื่อของท่านในรายชื่อ ทั้งนี้ รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งที่แคมป์ที่พักคนไทย CP-03 และ CP-04 บริษัท ITD และที่สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงทิมพู จะปรากฏอยู่ในรายชื่อผู้ลงคะแนนวิธีแบบอื่น ๆ ปรากฏตั้งแต่หน้า 13 เป็นต้นไป 
 
หากท่านได้ลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่ปรากฏชื่อของท่านในรายชื่อของให้แจ้งสถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบในโอกาสแรกด้วย