กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น (ประจำปี 2562)

กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น (ประจำปี 2562)

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 พ.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2,482 view

ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น (ประจำปี 2562) ระหว่างวันที่ 12 - 15 ก.ค. 2562 ขอเชิญชวนเยาวชนอายุ 12 - 18 ปี ที่เติบโตและมีถิ่นพำนักในต่างประเทศ มีบิดาหรือมารดาเป็นคนไทย และผู้มีคุณสมบัติพร้อม สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง โทร: 022093683 อีเมล: [email protected] หรือทาง LINE ID: punoi624