ไทยติดอันดับ 6 ประเทศที่มีความพร้อมการเตรียมตัวรับมือ โรคระบาดดีที่สุดในโลก

ไทยติดอันดับ 6 ประเทศที่มีความพร้อมการเตรียมตัวรับมือ โรคระบาดดีที่สุดในโลก

30 ม.ค. 2563

605 view

"2019 Global Health Index" เป็นดัชนีชี้วัดความมั่นคงทางสาธารณสุขของทั่วโลก พิจารณาจากระบบสาธารณสุขความสามารถในการป้องกันโรค มาตรการที่จะใช้รับมือกรณีมีสถานการณ์โรคระบาดร้ายแรง ซึ่งประเทศไทยติดอันดับ 6 จาก 195 ประเทศทั่วโลก​ และอันดับ 1 ในเอเชีย