การนำคนไทยในบังกลาเทศกลับประเทศไทย

การนำคนไทยในบังกลาเทศกลับประเทศไทย

22 เม.ย. 2563

1,257 view

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การส่งคนไทยในบังกลาเทศกลับประเทศรอบที่ 4 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2563

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

วันที่ 19 มิ.ย. 2563 

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีเดินทางกลับประเทศไทย โดยเที่ยวบินพิเศษที่ WE8126 ในวันที่ 25 มิ.ย. 2563 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเวลาเดินทาง ดังนี้

- ออกเดินทางจากกรุงธากาเวลา 16.25 น.
- ถึงกรุงเทพฯ เวลา 20.25 น. 
 

สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอเปลี่ยนเวลานัดหมายที่สนามบินเป็นระหว่าง 13.00 - 13.30 น. ตามรายละเอียดในข้อมูลการเดินทางกลับประเทศไทยปรับใหม่ที่แนบมานี้
 

คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีเดินทางกลับประเทศไทย
 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ และขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 


----------------------------------------------------------------------------------

 

วันที่ 18 มิ.ย. 2563

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศข้อมูลสำหรับผู้เดินทางกลับประเทศไทยในวันที่ 25 มิ.ย. 2563 และรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนกลับประเทศไทย จำนวน 88 คน (คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อ)

โดยขอให้ผู้เดินทางทุกท่านตั้งใจอ่านข้อมูลในเอกสารอย่างละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

 

 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------

 

 

วันที่ 11 มิ.ย. 2563 

 

ตามที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดให้คนไทยในบังกลาเทศลงทะเบียนแจ้งความประสงค์กลับประเทศไทยครั้งสุดท้าย (ระหว่างวันที่ 7 - 10 มิ.ย.) นั้น

 

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียน ดังนี้

1. มีผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย ประมาณ 70 คน

2. มีคนบังกลาเทศในประเทศไทยจะเดินทางกลับบังกลาเทศด้วยเที่ยวบินนี้ด้วย ประมาณ 30 คน 

3. สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับการจัดสรรวันเดินทางคือ วันเสาร์ที่ 27 มิ.ย. 2563

4. ค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับผู้โดยสารจำนวน 100 คน โดยประมาณคนละ 13,000 บาท (หรือน้อยกว่าหากมีคนบังกลาเทศกลับเพิ่มขึ้น) 

5. หากผู้ลงทะเบียนไม่ประสงค์ที่จะเดินทาง ขอให้แจ้งสถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบโดยทันที ผ่านทางไลน์กงสุล หมายเลขสายด่วน 01709640808 หรือ DACBKKflight2020@gmail.com ภายในวันที่ 13 มิ.ย. เวลา 16.00 น. 

6. หากผู้ลงทะเบียนประสงค์เดินทาง ขอให้ส่งอีเมลหนังสือเดินทาง (หน้ารายละเอียดบุคคล หน้าวีซ่า และหน้าตราประทับขาเข้าบังกลาเทศครั้งล่าสุด) มาที่ DACBKKflight2020@gmail.com เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางภายในวันที่ 15 มิ.ย. เวลา 16.00 น.

 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ

 

----------------------------------------------------------------------------------

 


วันที่ 7 มิ.ย. 2563


ประกาศคนไทยกลับประเทศไทยรอบสุดท้าย

 

1. ข้อมูลที่สถานเอกอัครราชทูตฯ รวบรวมได้จากแบบสอบถาม มีผู้ประสงค์กลับไทยเดือน มิ.ย. 57 คน / ก.ค. 34 คน / ส.ค. 64 คน รวมทั้งหมด 155 คน

 

2. การบินไทยยกเลิกเที่ยวบินรอบเช้า (TG321/TG322) ไปจนถึง 31 ก.ค. 63 และยกเลิกเที่ยวบินรอบค่ำ (TG339/TG340) ถึง 24 ต.ค. 63 และสายการบินพาณิชย์อื่น ๆ ไม่ยืนยันการบินในช่วงเดือน ก.ค. 63 ดังนั้น จึงไม่มีสายการบินพาณิชย์ที่จะกลับไทยเดือน ก.ค ส่วนในเดือน ส.ค. ไม่มีความแน่นอน 

 

3. ดังนั้น ผู้ที่ประสงค์จะกลับไทย ต้องกลับโดยเที่ยวบินเช่าเหมาลำที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดรอบสุดท้ายภายในเดือน มิ.ย. 

 

4. หากประสงค์เดินทางกลับไทยหลังเดือน มิ.ย. ต้องรอเที่ยวบินพาณิชย์เปิดดำเนินการเท่านั้น

 

5. ขอให้คนไทยผู้ประสงค์เดินทางกลับไทยรอบสุดท้ายเดือน มิ.ย. ลงทะเบียนแสดงความจำนงตามลิ้งค์ https://forms.gle/841g8dcCu9Dhgnwc8 ภายในวันอังคารที่ 10 มิ.ย. 2563 เวลา 16.00 น. หลังเวลานั้น ระบบจะปิด 

 

6. ผู้ที่กรอกแบบสอบถามไปแล้ว ขอความกรุณาลงทะเบียนใหม่ด้วย

 

7. การจะทำเที่ยวบินเช่าเหมาลำได้ ต้องมีผู้โดยสารจำนวนที่สามารถรับราคาค่าโดยสารได้ (ตามปกติ ตั๋วเครื่องบินขาเดียวราคาจะแพงกว่าตั๋วไป-กลับอยู่แล้ว) เช่น จำนวน 150 คนค่าโดยสารจะประมาณไม่เกิน 1 หมื่นบาท / หากผู้โดยสารจำนวนต่ำกว่า 100 คน ค่าโดยสารจะประมาณ 1 หมื่นกว่าบาท (เช่น 100 คน ค่าโดยสารประมาณ 14,000 บาท และ 80 คน ค่าโดยสารจะประมาณ 18,000 บาท)

 

8. หากผู้โดยสารจำนวนไม่มากพอที่จะรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบิน ก็ไม่สามารถเช่าเหมาลำได้

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

วันที่ 26 พ.ค. 2563
 

ขอความร่วมมือทุกท่านโปรดกรอกแบบสอบถาม 2 ข้อ คือ ท่านประสงค์จะกลับไทยเมื่อใด และ ท่านต้องการให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ช่วยเหลือ ดูแลและคุ้มครองท่านเพิ่มเติมอย่างไร เช่น การจัดถุงยังชีพ ขอความกรุณาตอบภายในวันที่ 28 พ.ค. 2563

 

สามารถกรอกแบบฟอร์มได้ทาง https://forms.gle/unUNC3EmBjUtzPMCA

ข้อมูลของท่านจะเป็นประโยชน์แก่สถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างมากในการเตรียมความพร้อมเพื่อดูแลคนไทยในบังกลาเทศในขั้นตอนต่อไปอย่างครอบคลุมและทั่วถึง

 

ขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกท่าน


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การส่งคนไทยในบังกลาเทศกลับประเทศรอบที่ 3 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2563

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
วันที่ 24 พ.ค. 2563 
 
รับชมบรรยากาศการนำคนไทยในบังกลาเทศกลับประเทศรอบที่ 3 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ได้ที่นี่
 
 
----------------------------------------------------------------------------------

 

 
วันที่ 22 พ.ค. 2563
 

1. ขอให้ผู้ที่จะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่ 23 พ.ค. 2563 เดินทางมาถึงสนามบินเวลา 07.00 น.

2. สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศรายชื่อผู้เดินทาง (สถานะ ณ วันที่ 22 พ.ค. 2563) ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนจากครั้งล่าสุด (เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2563) โดยขอให้ผู้เดินทางทุกท่านจำหมายเลขของท่าน และแจ้งต่อพนักงานสายการบินเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ check-in

 

3. ทางเข้าอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกใช้ประตู สุดทางของตึก (ทางเข้าหมายเลข 6) เคาท์เตอร์เช็คอินสายการบิน Row E (แถวแรกเลย อยู่ใกล้ทางเข้าหมายเลข 6 มากที่สุด)

4. รายละเอียดขั้นตอนที่ท่าอากาศยาน Hazrat Shahjalal

 

 
สามารถ download แบบฟอร์ม ต.8 ได้ที่นี่
 
 
----------------------------------------------------------------------------------

 

 
วันที่ 21 พ.ค. 2563
 
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนผู้เดินทางกลับไทยในวันที่ 23 พ.ค. ทุกท่านว่า สายการบิน Thai Lion Air ได้ปรับลดค่าเครื่องบินที่จะนำท่านกลับประเทศไทยในวันที่ 23 พ.ค. 2563 ลงจำนวน 50,000 บาท

ดังนั้น พนักงานสายการบินจะทำการคืนเงินส่วนลดดังกล่าวให้ท่านบนเครื่องบิน จำนวนคนละ 314 บาท
 
 
----------------------------------------------------------------------------------

 

วันที่ 18 พ.ค. 2563 
 

 

ข้อมูลสำหรับผู้เดินทางกลับประเทศไทยในวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 และรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนกลับประเทศไทย จำนวน 155 คน (คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อ)

ขอให้ผู้เดินทางทุกท่านตั้งใจอ่านข้อมูลในเอกสารอย่างละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

 

 
สามารถ download แบบฟอร์ม ต.8 ได้ที่นี่
 

----------------------------------------------------------------------------------

 

วันที่ 15 พ.ค. 2563

 

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนเกี่ยวกับเที่ยวบินนำคนไทยกลับประเทศไทยเที่ยวต่อไป ดังนี้

1. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดเที่ยวบินนำคนไทยในบังกลาเทศกลับประเทศไทยครั้งต่อไปในวันที่ 23 พ.ค. 2563 โดยจะเป็นการจัดเที่ยวบินรอบสุดท้ายในระยะนี้ ไม่มีความแน่นอนว่าจะมีรอบต่อไป

 

2. สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนกลับประเทศไทย จำนวน 191 คน (คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อ)

 

3. การเตรียมการขั้นตอนต่อไป คือการโอนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน และการนำส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (หน้ารายละเอียดบุคคลและหน้าวีซ่า) และสลิปโอนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน โดยสถานทูตฯ อยู่ระหว่างการประสานงานกับสายการบินเรื่องค่าใช้จ่ายและการจัดเตรียมเที่ยวบิน และจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบในโอกาสต่อไป

 

4. ผู้ที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนกลับประเทศไทยที่มีปัญหาวีซ่า ติดต่อสถานทูตฯ ทางอีเมล DACBKKflight2020@gmail.com หรือผ่านสายด่วนสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่หมายเลข 01709640808 หรือ 01844537384 ในโอกาสแรก

 

5. ขอให้ผู้ที่มีชื่อเดินทางกลับไทยติดตามความคืบหน้าและขั้นตอนที่ท่านต้องปฏิบัติอยู่ตลอดเวลา ผ่านทางช่องทางกลุ่มไลน์คนไทยในบังกลาเทศ (Thai in Bangladesh) และ/หรือ Facebook Page ของสถานเอกอัครราชทูตฯ (RoyalThaiEmbassyDhaka)

 

6. ผู้ที่ขึ้นบัญชีและไม่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่ 23 พ.ค. 2563 ต้องแจ้งยกเลิกการเดินทางมาทางอีเมล DACBKKflight2020@gmail.com ภายในวันที่ 16 พ.ค. 2563 เวลา 16.30 น. โดยหากท่านแจ้งยกเลิกภายหลังเวลาดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ สถานเอกอัครราชทูตฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าตั๋วเครื่องบินแม้ท่านไม่ได้เดินทาง

 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือกับทางสถานเอกอัครราชทูตฯ ตลอดมา

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การส่งคนไทยในบังกลาเทศกลับประเทศรอบที่ 2 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
วันที่ 14 พ.ค. 2563 
 
รับชมบรรยากาศการนำคนไทยในบังกลาเทศกลับประเทศรอบที่ 2 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ได้ที่นี่
 

----------------------------------------------------------------------------------

 

วันที่ 11 พ.ค. 2563 


 

สามารถ download แบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทยได้ที่นี่

สามารถ download แบบฟอร์ม ต.8 ได้ที่นี่

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

วันที่ 7 พ.ค. 2563

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนผู้ที่ขึ้นบัญชีเดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินพิเศษในวันที่ 14 พ.ค. 2563 ดังนี้
1. ขอให้ผู้ที่ขึ้นบัญชีเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่ 14 พ.ค. 2563 ชำระเงินและส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่อีเมล DACBKKflight2020@gmail.com ภายในวันที่ 10 พ.ค. 2563 หากท่านไม่ชำระเงินและส่งหลักฐานมาภายในวันดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ จะตัดสิทธิการเดินทางของท่าน ทั้งนี้ หากท่านส่งหลักฐานมาแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ จะตอบยืนยันการได้รับหลักฐานการโอนเงินกลับทางอีเมล

2. ผู้ที่ขึ้นบัญชีเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่ 14 พ.ค. 2563 ที่ประสงค์จะสละสิทธิการเดินทาง ขอให้แจ้งสถานทูตฯ มาทางอีเมล DACBKKflight2020@gmail.com ภายในวันที่ 8 พ.ค. 2563 เวลา 16.30 น. หากผู้ที่ขึ้นบัญชีฯ ขอถอนตัวหลังจากวันและเวลาดังกล่าว สถานทูตฯ จะให้สิทธิแก่ผู้ที่อยู่ในรายชื่อรอคิวคนถัดไป (waiting list) โดยหากผู้ที่ถอนตัวประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยเที่ยวบินต่อไป สถานเอกอัครราชทูตฯ สงวนสิทธิที่จะบรรจุชื่อผู้ถอนตัวไว้ท้ายรายชื่อผู้เดินทางเที่ยวบินต่อไป นอกจากนี้ หากสถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถหาผู้เดินทางมาทดแทนได้ ผู้ถอนตัวจะต้องรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินในส่วนของตนด้วยแม้จะไม่ได้เดินทาง

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

วันที่ 5 พ.ค. 2563

สามารถ download แบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทยได้ที่นี่

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

วันที่ 2 พ.ค. 2563

1. สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศรายชื่อคนไทยที่มีสิทธิเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 จำนวน 196 คน 

2. ขณะนี้ มีผู้ลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ยังไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทยในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 จำนวน 52 คน ดังประกาศที่แนบ

3. สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดการลงทะเบียนให้คนไทยในบังกลาเทศที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในเที่ยวต่อไปให้แจ้งลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางได้ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 20.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://forms.gle/HCjBL1ujoHopTFHp7

คนไทยที่ได้ลงทะเบียนแล้ว 52 คน ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ

4. เมื่อมีจำนวนคนไทยในบังกลาเทศแจ้งความประสงค์กลับประเทศไทยใกล้เคียงกับจำนวน 195 คน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดเที่ยวบินครั้งต่อไปได้ในปลายเดือนพฤษภาคมนี้

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

วันที่ 1 พ.ค. 2563

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบินนำคนไทยในบังกลาเทศกลับประเทศไทย วันที่ 14 พ.ค. 2563 ดังนี้

1. ด้วยการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กำหนดมาตรการเว้นระยะห่างบนเครื่องบินอย่างเคร่งครัด ดังนั้น สถานทูตฯ จึงมีความจำเป็นต้องลดจำนวนผู้โดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทยในวันที่ 14 พ.ค. 2563 จาก 215 คน เหลือ 195 สถานเอกอัครราชทูตฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

2. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเดินทาง จำนวน 195 คนในวันที่ 2 พ.ค. 2563 โดยจัดรายชื่อผู้โดยสารตามลำดับผู้ลงทะเบียน และให้ความสำคัญกับบุคคลกลุ่มเสี่ยง (ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และเด็ก)

3. มีคนไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ยังไม่ได้เดินทางกลับในวันที่ 14 พ.ค. 2563 อีก 55 คน เมื่อมีจำนวนคนไทยในบังกลาเทศแจ้งความประสงค์กลับประเทศไทยใกล้เคียงกับจำนวน 195 คน สถานทูตฯ จะจัดเที่ยวบินครั้งต่อไปได้ในปลายเดือนพฤษภาคมนี้

4. สำหรับเที่ยวบินในวันที่ 14 พ.ค. 2563 จะเป็นสายการบิน Thai Lion Air โดยมีค่าตั๋วเครื่องบิน จำนวน 7,180 บาท ต่อคน และผู้โดยสารสามารถเช็คอินกระเป๋าได้ไม่เกิน 30 กิโลกรัม ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งวิธีการโอนเงินค่าตั๋วเครื่องบินและรายละเอียดอื่น ๆ ให้ผู้เดินทางทราบต่อไป

 

----------------------------------------------------------------------------------


วันที่ 28 เม.ย. 2563

1. สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ที่จะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่ 14 พ.ค. 2563 จำนวน 215 คน (คลิ๊กที่นี่เพื่อดูประกาศรายชื่อ)

2. เมื่อท่านได้ตรวจสอบและพบชื่อท่านแล้ว ขอให้นำส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (หน้ารายละเอียดบุคคลและหน้าวีซ่า) มายังอีเมล DACBKKflight2020@gmail.com โดยทันที เพื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ใช้ประกอบการจองตั๋วเครื่องบิน

3. สำหรับท่านที่ลงทะเบียนแต่ตรวจสอบไม่พบชื่อของท่าน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประสานงานให้ท่านทราบเกี่ยวกับเที่ยวบินครั้งต่อไปในโอกาสหน้า เมื่อมีผู้สนใจเดินทางกลับเพิ่มเติม

4. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะรีบแจ้งรายละเอียดสายการบินและราคาตั๋วเครื่องบิน พร้อมรายละเอียดเอกสารที่ท่านต้องเตรียมสำหรับการเดินทางในโอกาสแรกสุด เช่น ใบรับรองแพทย์ (Fit to Fly)

5. สำหรับผู้โดยสารทุกคน ท่านต้องลงชื่อยินยอมว่า เมื่อเดินทางถึงไทย ท่านต้องกักกันตัวเป็นเวลา 14 วัน ในสถานที่หน่วยงานรัฐจัดหาให้

 

----------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 22 เม.ย. 2563

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งให้คนไทยในบังกลาเทศทราบว่า ขณะนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ อยู่ระหว่างการขออนุมัติจากฝ่ายไทยและฝ่ายบังกลาเทศตามขั้นตอนเพื่อเตรียมการจัดเที่ยวบินพิเศษ นำคนไทยในบังกลาเทศที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย โดยคาดว่าจะเป็นช่วงเดือนพฤษภาคม ซึ่งยังรอยืนยันการอนุมัติและวันเดินทาง

 

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งผู้ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยให้ดำเนินการ ดังนี้

1. ลงทะเบียนตามแบบลงทะเบียน ผ่านทาง https://forms.gle/s1bhmPrx49nJ3Prf9 โดยลงทะเบียนจำนวน 1 ครั้งต่อ 1 คน (หากมีหลายคนขอให้ลงทะเบียนตามจำนวนผู้ที่ประสงค์เดินทาง) และให้กรอกข้อมูลด้วยความรอบคอบ ละเอียดถี่ถ้วน และเป็นความจริง โดยเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งจะเป็นช่องทางของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการติดต่อกลับไปยังผู้ประสงค์เดินทาง

2. สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2563 ถึง 26 เมษายน 2563 เวลา 24.00 น. เท่านั้น

3. หากมีผู้ลงทะเบียนมากกว่าจำนวนที่นั่งในเครื่องบิน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะให้ความสำคัญกับผู้ที่มาลงทะเบียนก่อน ในลักษณะมาก่อนได้ก่อน (first come, first served) และกลุ่มเสี่ยงคือ ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ป่วย เป็นต้น

4. การลงทะเบียนเป็นการยอมรับว่า ผู้ลงทะเบียนสามารถเดินทางได้ทุกวันตามที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดเตรียมเที่ยวบินพิเศษ และยอมรับการกักกันเฝ้าระวังโรค (quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ในพื้นที่ที่รัฐบาลกำหนดเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย โดยพักห้องพักคู่ระหว่างการกักกันเฝ้าระวังโรค

5. คนไทยในบังกลาเทศที่ประสงค์จะเดินทางกลับ ที่สังกัดบริษัทอิตาเลียนไทย บริษัทซีพี และบริษัทการบินไทย และบริษัทอื่น ๆ ต้องลงทะเบียนด้วย โดยต้องได้รับการเห็นชอบจากบริษัท

6. เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับการอนุมัติและประสานงานกับสายการบินเรียบร้อยแล้ว จะประกาศรายละเอียดเที่ยวบิน (คาดว่าจะเป็นสายการบิน US-Bangla) ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน เอกสารที่ต้องเตรียมพร้อมใบรับรองแพทย์ (fit to fly) และขั้นตอนที่ผู้ประสงค์เดินทางต้องดำเนินการต่อไป

7. คนไทยที่เคยลงทะเบียนรายงานตัวคนไทยในต่างประเทศกับสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว หากมีความประสงค์กลับประเทศไทย ต้องลงทะเบียนตามข้อ 1 ด้วย 

8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางสายด่วนสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่หมายเลข 017 0964 0808 และ 018 4453 7384 

----------------------------------------------------------------------------------