เอกอัครราชทูตฯ มอบสิ่งของบริจาคซึ่งมีมูลค่าประมาณ ๑ แสนตากาให้แก่มูลนิธิ Bidyanondo

เอกอัครราชทูตฯ มอบสิ่งของบริจาคซึ่งมีมูลค่าประมาณ ๑ แสนตากาให้แก่มูลนิธิ Bidyanondo

9 ก.ค. 2563

136 view

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา ได้มอบสิ่งของบริจาคซึ่งมีมูลค่าประมาณ ๑ แสนตากา (ประมาณ ๓๖,๘๐๐ บาท) ให้แก่มูลนิธิ Bidyanondo เพื่อนำไปช่วยเหลือครอบครัวที่ยากไร้ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในบังกลาเทศท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีนาย Firoz Salah Uddin ตำแหน่งExecutive Member ของมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ

การบริจาคดังกล่าวเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ดำเนินการภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทานในต่างประเทศ และเป็นการแสดงออกถึงมิตรภาพและการแบ่งปันจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ    และชุมชนไทยในบังกลาเทศในการช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของผู้ยากไร้ในบังกลาเทศในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ ทั้งนี้ อาหารที่บริจาคประกอบด้วย ข้าว ถั่วเลนทิล Gram seeds (ถั่ว chickpeas ที่ยังมีเปลือก) เซโมลินา (แป้งข้าวสาลีชนิดหนึ่ง) และน้ำมันพืชปรุงอาหาร