พิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

พิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

8 ส.ค. 2563

78 view

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๖๗๓ นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน รวมถึงการลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมีข้าราชการทีมประเทศไทยและคู่สมรสเข้าร่วม ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ 
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบสิ่งของบริจาคซึ่งมีมูลค่าประมาณ ๑ แสน ตากาให้แก่มูลนิธิ Bidyanondo เพื่อนำไปช่วยเหลือครอบครัวที่ยากไร้ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในบังกลาเทศในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจิตอาสาพระราชทานในต่างประเทศ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาอีกด้วย