การนำคนไทยในบังกลาเทศกลับประเทศไทย ครั้งที่ 4

การนำคนไทยในบังกลาเทศกลับประเทศไทย ครั้งที่ 4

8 ส.ค. 2563

105 view

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2563 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ส่งคนไทยกลับบ้านจำนวน 89 คน โดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน Thai Smile Airways ออกจากกรุงธากาเวลา 16.25 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลา 20.25 น.

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณท่านปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรมการกงสุล และกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ที่ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการประสานงานจนภารกิจนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดียิ่ง