งานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

งานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

6 ธ.ค. 2561

26 view

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีผู้เข้าร่วมงานฯ ประมาณ 200 คน และมีนาย Mahbub Uz Zaman รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศบังกลาเทศเป็นผู้แทนรัฐบาลบังกลาเทศแขกเกียรติยศแขกฝ่ายบังกลาเทศ นอกจากนี้ มีข้าราชการและนักธุรกิจระดับสูง คณะทูตานุทูต ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ และชาวไทยพำนักในสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศและครอบครัวเข้าร่วมงาน

 ในโอกาสดังกล่าว นายไกรโชค อรุณไพโรจน์กุล อุปทูต รักษาการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา และนาย Mahbub Uz Zaman  ได้กล่าวสุนทรพจน์และสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดฉายวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยและจัดให้มีการออกร้านจากร้านอาหารไทย รวมถึงการจัดฉลากแจกบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และสายการบิน Regent Airways ซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงานฯ