คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงทิมพู)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงทิมพู)

19 ก.ย. 2562

32 view