แนวทางตรวจสอบความน่าเชื่อถือของคู่ค้าเพื่อป้องกันการหลอกลวง/ฉ้อโกง

แนวทางตรวจสอบความน่าเชื่อถือของคู่ค้าเพื่อป้องกันการหลอกลวง/ฉ้อโกง

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ม.ค. 2567

| 652 view

ข้อมูลเพิ่มเติมที่พบบ่อยในกรณีหลอกลวง/ฉ้อโกงทางการค้า


1. ใช้ชื่อนิติบุคคล (บริษัท/หจก.) ที่จดทะเบียนในไทย ทั้งที่เลิกกิจการแล้วและยังดำเนินกิจการอยู่ โดยเฉพาะนิติบุคคลที่มีหรือเคยมีธุรกิจใกล้เคียง
2. มักใช้เว็บไซต์ที่ทำปลอมขึ้นเฉพาะ โดยใส่ข้อมูลจริงของนิติบุคคลข้อ 1 เป็นส่วนใหญ่ แต่ข้อมูลผลิิตภัณฑ์และช่องทางติดต่อเป็นข้อมูลเท็จ
3. รายละเอียดที่ตั้งบริษัทบางส่วนที่ปรากฏในเอกสารระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขายไม่ตรงกับที่ตั้งตามที่แจ้งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
4. ช่องทางติตด่อเป็นอีเมลและ Whatsapp เบอร์มือถือ ไม่มี landline
5. บัญชีรับเงินเป็นบัญชีบุคคลทั่วไป ไม่ใช่นิติบุคคล
6. อาจพบข้อพิรุธ เช่น การปลอมแปลงตราประทับ