ข่าวสารนิเทศ / กิจกรรมล่าสุด

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

10 พ.ย. 2565

การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานมาทอดถวายที่วัดบินาชุรีศมศานวิหาร เมืองจิตตะกอง

10 พ.ย. 2565

50 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับบังกลาเทศ

10 พ.ย. 2565

คณะกรรมการอาเซียน-ธากา ฉลองวันอาเซียน ครั้งที่ 55

9 ส.ค. 2565

นางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ เอกอัครราชทูต ได้เดินทางไปค่ายผู้พลัดถิ่นชาวโรฮีนจาหมายเลข 9 (Camp 9) เขต Cox’s Bazar

4 ก.ค. 2565

การนำเข้าหรือครอบครองกัญชาหรือสารสกัดจากกัญชา ในบังกลาเทศและภูฏานมีความผิดตามกฎหมาย

1 ก.ค. 2565

มาตรการเข้าประเทศสำหรับคนไทยและคนต่างชาติ (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565)

1 ก.ค. 2565

นางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ ได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อถวายพระราชสาส์นตราตั้ง

9 มิ.ย. 2565

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

9 มิ.ย. 2565