ข่าวสารนิเทศ / กิจกรรมล่าสุด

มาตรการจำกัดการจัดกิจกรรมและการเคลื่อนไหวต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 ม.คง 2565

21 ม.ค. 2565

มาตรการของรัฐบาลบังกลาเทศเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565

11 ม.ค. 2565

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564

6 ธ.ค. 2564

เอกอัครราชทูต ณ กรุงธากาเข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินที่วัดธรรมราชิกาในกรุงธากา

20 พ.ย. 2564

เอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา เยี่ยมคารวะนาย Md. Shahriar Alam รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนาย Salman F. Rahman ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านอุตสาหกรรมและการลงทุน

27 ต.ค. 2564

รัฐบาลบังกลาเทศประกาศปรับมาตรการเกี่ยวกับผู้เดินทางเข้าประเทศทางอากาศ

24 ต.ค. 2564

พิธีวางพวงมาลาเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

13 ต.ค. 2564

กิจกรรมจิตอาสา ณ สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าธรรมราชิกา

13 ต.ค. 2564

เอกอัครราชทูตเยี่ยมคารวะเลขาธิการ BIMSTEC

5 ต.ค. 2564