ข่าวสารนิเทศ / กิจกรรมล่าสุด

งานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566

7 ธ.ค. 2566

ไทยมอบเงิน ๑ ล้านบาทให้โครงการอาหารโลก (World Food Programme - WFP) สำนักงานบังกลาเทศ

22 ก.ย. 2566

คณะกรรมการอาเซียน-ธากา ฉลองวันอาเซียนครั้งที่ 56

9 ส.ค. 2566

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ เรื่อง สาธารณสุขและการทูต

13 ก.ค. 2566

โครงการสาธิตมวยไทยในภูฏาน

13 ก.ค. 2566

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

10 พ.ย. 2565

การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานมาทอดถวายที่วัดบินาชุรีศมศานวิหาร เมืองจิตตะกอง

10 พ.ย. 2565

50 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับบังกลาเทศ

10 พ.ย. 2565

คณะกรรมการอาเซียน-ธากา ฉลองวันอาเซียน ครั้งที่ 55

9 ส.ค. 2565