ข่าวสารนิเทศ / กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมจิตอาสา “โครงการปันน้ำใจจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และชุมชนไทยในบังกลาเทศสู่เด็กพิการทางสายตาในบังกลาเทศ"

6 ธ.ค. 2563

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

5 ธ.ค. 2563

บทความ "The King and the Cloud - the Story behind the Royal Rainmaking Project"

3 ธ.ค. 2563

บทความ “A Legacy That Stands by the People”

3 ธ.ค. 2563

นิทรรศการออนไลน์ "เส้นทางแห่งความสุข" / Virtual Exhibition "Passage of Happiness ภายใต้กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

3 ธ.ค. 2563

สารจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันชาติ ประจำปี 2563

3 ธ.ค. 2563

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

14 ต.ค. 2563

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ต.ค. 2563

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะ ดร. A.K. Abdul Momen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบังกลาเทศ เพื่ออำลาในโอกาสพ้นหน้าที่

8 ต.ค. 2563