ข่าวสารนิเทศ / กิจกรรมล่าสุด

นางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา เดินทางมารับหน้าที่ที่สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

21 ก.ค. 2564

รัฐบาลบังกลาเทศประกาศผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์แบบเข้มงวดเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 14-23 กรกฎาคม 2564

13 ก.ค. 2564

รัฐบาลบังกลาเทศประกาศมาตรการล็อกดาวน์แบบเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (2)

5 ก.ค. 2564

รัฐบาลบังกลาเทศประกาศมาตรการล็อกดาวน์แบบเข้มงวด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

30 มิ.ย. 2564

4 ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทย สำหรับผู้มีสัญชาติไทย

30 มิ.ย. 2564

รัฐบาลบังกลาเทศประกาศการจำกัดกิจกรรมและการเดินทางทั่วประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

27 มิ.ย. 2564

รัฐบาลบังกลาเทศประกาศขยายเวลาการจำกัดกิจกรรมและการเดินทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (5)

25 มิ.ย. 2564

รัฐบาลบังกลาเทศประกาศขยายเวลาการจำกัดกิจกรรมและการเดินทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (4)

18 มิ.ย. 2564

รัฐบาลบังกลาเทศประกาศขยายเวลาการจำกัดกิจกรรมและการเดินทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (3)

8 มิ.ย. 2564