ข่าวสารนิเทศ / กิจกรรมล่าสุด

รัฐบาลบังกลาเทศประกาศขยายเวลาการจำกัดกิจกรรมและการเดินทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส COVID-19

7 พ.ค. 2564

รัฐบาลบังลาเทศประกาศข้อจำกัดในการเดินทางโดยเที่ยวบินโดยสารระหว่างประเทศ (2)

2 พ.ค. 2564

รัฐบังกลาเทศประกาศขยายเวลาการระงับเที่ยวบินโดยสารระหว่างประเทศ ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 23.59

29 เม.ย. 2564

รัฐบาลบังกลาเทศประกาศข้อจำกัดในการเดินทางโดยเที่ยวบินที่ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษและประกาศรายชื่อโรงแรมที่พักกักตัว

24 เม.ย. 2564

รัฐบาลบังกลาเทศขยายระยะเวลาการระงับเที่ยวบินโดยสาร

21 เม.ย. 2564

มาตรการเกี่ยวกับการทำกิจกรรมและการเดินทางในช่วง lockdown

4 เม.ย. 2564

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนสร้างธรรมศาลา

3 เม.ย. 2564

มาตรการกักตัวตามที่รัฐกำหนด (institutional quarantine) สำหรับผู้เดินทางเข้ามายังบังกลาเทศ

1 เม.ย. 2564

รัฐบาลบังกลาเทศออกมาตรการชุดใหม่เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

1 เม.ย. 2564