ประกาศ

ลงทะเบียนเพื่อขอให้ทางการบังกลาเทศพิจารณาฉีดวัคซีนให้คนไทยที่เป็นคู่สมรส/บุตรของชาวบังกลาเทศ

6 ธ.ค. 2564

เที่ยวบินนำคนไทยในบังกลาเทศกลับ ปทท. รอบที่ 21

19 ต.ค. 2564

การเดินทางกลับไทยของคนไทยในบังกลาเทศ

6 ต.ค. 2564

เอกสารและแอพลิเคชั่นที่จำเป็นในการเดินทางเข้าประเทศไทย

2 ต.ค. 2564

เที่ยวบินนำคนไทยในบังกลาเทศกลับ ปทท. รอบที่ 20

13 ก.ย. 2564

เที่ยวบินนำคนไทยในบังกลาเทศกลับ ปทท. รอบที่ 19

20 ส.ค. 2564

เที่ยวบินนำคนไทยในบังกลาเทศกลับ ปทท. รอบที่ 18

13 ก.ค. 2564

เที่ยวบินนำคนไทยในบังกลาเทศกลับ ปทท. รอบที่ 17

15 มิ.ย. 2564

เที่ยวบินนำคนไทยในบังกลาเทศกลับ ปทท. รอบที่ 16

18 พ.ค. 2564