ประกาศ

เที่ยวบินนำคนไทยในบังกลาเทศกลับ ปทท. รอบที่ 18

13 ก.ค. 2564

เที่ยวบินนำคนไทยในบังกลาเทศกลับ ปทท. รอบที่ 17

15 มิ.ย. 2564

เที่ยวบินนำคนไทยในบังกลาเทศกลับ ปทท. รอบที่ 16

18 พ.ค. 2564

เที่ยวบินนำคนไทยในบังกลาเทศกลับ ปทท รอบที่ 15

13 เม.ย. 2564

เที่ยวบินนำคนไทยในบังกลาเทศกลับ ปทท. รอบที่ 14

17 มี.ค. 2564

การนำคนไทยในบังกลาเทศกลับไทยรอบที่ 13

14 ก.พ. 2564

การนำคนไทยในบังกลาเทศกลับไทยรอบที่ 12

12 ม.ค. 2564

การนำคนไทยในบังกลาเทศกลับไทยรอบที่ 11

1 ธ.ค. 2563

การนำคนไทยในบังกลาเทศกลับไทย รอบที่ 10

8 พ.ย. 2563