ประกาศ

การนำคนไทยในบังกลาเทศกลับประเทศไทย

18 ต.ค. 2563

การนำคนไทยในบังกลาเทศกลับประเทศไทย

8 ต.ค. 2563

ประกาศราคากลางการจัดจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงานด้านกงสุล

18 ก.ย. 2563

การนำคนไทยในบังกลาเทศกลับประเทศไทย ในวันที่ 29 กันยายน 2563

18 ก.ย. 2563

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 5)

17 พ.ค. 2563

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4)

27 เม.ย. 2563

การนำคนไทยในบังกลาเทศกลับประเทศไทย

22 เม.ย. 2563

การปรับเวลาทำการชั่วคราว

19 มี.ค. 2563

การพบผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ๓ คนแรกในบังกลาเทศ

8 มี.ค. 2563