ประกาศ

เที่ยวบินนำคนไทยในบังกลาเทศกลับ ปทท รอบที่ 15

13 เม.ย. 2564

เที่ยวบินนำคนไทยในบังกลาเทศกลับ ปทท. รอบที่ 14

17 มี.ค. 2564

การนำคนไทยในบังกลาเทศกลับไทยรอบที่ 13

14 ก.พ. 2564

การนำคนไทยในบังกลาเทศกลับไทยรอบที่ 12

12 ม.ค. 2564

การนำคนไทยในบังกลาเทศกลับไทยรอบที่ 11

1 ธ.ค. 2563

การนำคนไทยในบังกลาเทศกลับไทย รอบที่ 10

8 พ.ย. 2563

การลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองเพื่อเดินทางเข้าราชอาณาจักร (ผ่านด่านทางอากาศ) สำหรับผู้มีสัญชาติไทย

8 พ.ย. 2563

การนำคนไทยในบังกลาเทศกลับประเทศไทย

18 ต.ค. 2563

การนำคนไทยในบังกลาเทศกลับประเทศไทย

8 ต.ค. 2563