ประกาศ

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

25 มี.ค. 2566

Procurement for Renovation and Equipment

29 พ.ย. 2565

ประกาศเรื่องมาตรการเข้าเมืองบังกลาเทศ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

21 เม.ย. 2565

การประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “คล้ายกว่าที่คิด ใกล้ชิดกว่าที่เห็น: สายสัมพันธ์เชื่อมใจไทย – บังกลาเทศ”

18 เม.ย. 2565

ลงทะเบียนเพื่อขอให้ทางการบังกลาเทศพิจารณาฉีดวัคซีนให้คนไทยที่เป็นคู่สมรส/บุตรของชาวบังกลาเทศ

6 ธ.ค. 2564

เที่ยวบินนำคนไทยในบังกลาเทศกลับ ปทท. รอบที่ 21

19 ต.ค. 2564

การเดินทางกลับไทยของคนไทยในบังกลาเทศ

6 ต.ค. 2564

เอกสารและแอพลิเคชั่นที่จำเป็นในการเดินทางเข้าประเทศไทย

2 ต.ค. 2564

เที่ยวบินนำคนไทยในบังกลาเทศกลับ ปทท. รอบที่ 20

13 ก.ย. 2564