คณะกรรมการอาเซียน-ธากา ฉลองวันอาเซียนครั้งที่ 56

คณะกรรมการอาเซียน-ธากา ฉลองวันอาเซียนครั้งที่ 56

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ส.ค. 2566

| 1,393 view

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการอาเซียน-ธากา (ASEAN Dhaka Committee-ADC) ฉลองการก่อตั้งอาเซียนครบรอบปีที่ 56 ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา โดยมี ดร. A. K. Abdul Momen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบังกลาเทศเป็นแขกเกียรติยศ และผู้เข้าร่วมงานจากคณะทูตอาเซียนประจำกรุงธากา คณะทูตต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศบังกลาเทศ สำนักงานเลขาธิการ BIMSTEC และ Diplomatic Correspondent Association, Bangladesh (DCAB)

ADC จัดพิธีเชิญธงอาเซียนและเทศกาลอาหารอาเซียน

นาย Leo Tito L. Ausan, Jr. เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ในฐานะประธาน ADC ย้ำการเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศหุ้นส่วนต่าง ๆ ในบังกลาเทศรวมถึงภูมิภาคเอเชียใต้อย่างต่อเนื่องผ่านการหารือและจัดกิจกรรมที่นำไปสู่การสร้างสันติภาพและความมั่งคั่ง 

นาย Heru Hartantu Subolo เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียกล่าวถึงบทบาทอินโดนีเซียในฐานะประธานอาเซียนในปี 2566 ภายใต้หัวข้อหลัก "อาเซียนเป็นศูนย์กลาง สรรค์สร้างความเจริญ" ที่ได้มีปฏิญญาผู้นำในการเป็นศูนย์กลางด้านสาธารณสุข การปกป้องแรงงานและชาวประมงข้ามชาติ การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า และความเชื่อมโยงด้านการใช้จ่ายในภูมิภาค ในส่วนความสัมพันธ์อาเซียน-บังกลาเทศ อินโดนีเซียได้เชิญบังกลาเทศในฐานะประธานสมาคมแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (IORA) ปี 2566 เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 43 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบังกลาเทศกล่าวถึงพันธกิจในการร่วมมือกับอาเซียนทั้งด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจโดยเฉพาะการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง การค้าการลงทุน เทคโนโลยี การพัฒนาทุนมนุษย์ เกษตรกรรม และพลังงานหมุนเวียน รวมถึงย้ำถึงความประสงค์ที่จะเป็นคู่เจรจาเฉพาะสาขาของอาเซียน

อาเซียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ภายหลังการลงนามในปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) หรือ Bangkok Declaration ที่กรุงเทพฯ ในขณะที่ ADC ก่อตั้งเมื่อปี 2557 ประกอบไปด้วยสำนักงานของประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงธากา 8 แห่ง หมุนเวียนประธานทุก 6 เดือน ปัจจุบันฟิลิปปินส์เป็นประธาน ADC

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ