งานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566

งานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ธ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ม.ค. 2567

| 904 view
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมี ดร. Muhammad Adbur Razzaque รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรบังกลาเทศ เป็นแขกเกียรติยศ และมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน ประกอบด้วยคณะทูตและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ และชุมชนไทยในบังกลาเทศ
 
นางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา ได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการตลอดระยะ 70 ปีที่ทรงครองสิริราชสมบัติ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยผ่านโครงการตามพระราชดำริจำนวนมากกว่า 4,800 โครงการ รวมถึงโครงการพัฒนาคุณภาพดินซึ่งต่อมาองค์การสหประชาชาติได้มีมติให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันดินโลก เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน และได้กล่าวถึงความคืบหน้าของความร่วมมือระหว่างไทย - บังกลาเทศในรอบปีที่ผ่านมา เช่น การประชุม Bilateral Consultations ครั้งที่ 3 ที่กรุงธากา ซึ่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย การเยือนไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบังกลาเทศ เพื่อเข้าร่วมการประชุม BIMSTEC Foreign Ministers’ Retreat ที่กรุงเทพฯ และความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ได้แก่ ความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงธากา และสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมบังกลาเทศ-ไทย ที่นำคณะนักธุรกิจเยือนไทยเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ และบทบาทของบริษัทเอกชนไทยที่มีส่วนร่วมในการก่อสร้างทางด่วนยกระดับและรถไฟฟ้าสายแรกในกรุงธากา และย้ำความพร้อมของไทยที่จะขยายความร่วมมือในสาขาที่มีความสนใจและผลประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจสีน้ำเงิน และความร่วมมือด้านการเกษตรที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรบังกลาเทศได้กล่าวสุนทรพจน์แสดงความยินดีในโอกาสวันชาติและยืนยันความพร้อมที่จะขยายความร่วมมือกับไทย อาทิ การส่งเสริมการค้าและการลงทุน ความร่วมมือด้านการเชื่อมโยง และได้ชื่นชมบทบาทของบริษัทเอกชนไทยในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าและทางด่วนยกระดับในกรุงธากา และได้ขอให้ไทยพิจารณาให้การสนับสนุนเรื่องการช่วยเหลือผู้พลัดถิ่นชาวโรฮีนจา และการสมัครเข้าเป็น ASEAN Sectoral Dialogue Partner
 
ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญคณะจากวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองและโรงเรียนประถมศึกษา Azampur มาจัดการแสดงทางวัฒนธรรม รวมทั้งมีการจัดแสดงแกะสลักผักผลไม้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ