Amazing Thailand Destination Presentation & Networking Lunch

Amazing Thailand Destination Presentation & Networking Lunch

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 เม.ย. 2565

| 105 view
วันที่ 17 มีนาคม 2565 ททท. สำนักงานกรุงนิวเดลีจัด “Amazing Thailand Destination Presentation & Networking Lunch” ณ โรงแรม Amari กรุงธากา ประเทศบังคลาเทศ โดยได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา (นางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ) รวมทั้งผู้แทนการบินไทย (TG) และผู้แทนโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลกรุงเทพ และโรงพยาบาลเวชธานี ประจำประเทศบังคลาเทศ เข้าร่วมงาน
 
ททท. สำนักงานกรุงนิวเดลีได้นำเสนอข้อมูลเดินทางเข้าประเทศไทย Thailand Pass ตามมาตรการผ่อนคลายล่าสุด ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 และสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมทั้ง “Visit Thailand Year 2022 : Amazing New Chapter” และ “Thailand Specialist”
 
ผู้แทน TG นำเสนอข้อมูลเส้นทางการบิน Dhaka - Bangkok ปัจจุบันทำการบิน 5 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และวันที่ 27 มีนาคม 2565 จะปรับเพิ่มเป็นทำการบินทุกวัน และการเชื่อมโยง flight connect ไปยุโรป ออสเตรเลีย และเอเชียตะวันออก
 
การจัดงานครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากผู้แทนสมาคมท่องเที่ยว Outbound และบริษัทนำเที่ยวบังคลาเทศกว่า 50 ราย ประเด็นหลักๆ ที่สอบถามยังคงเป็นเรื่องวีซ่า อาทิ อยากให้ไทยพิจารณา Visa On Arrival สำหรับบังคลาเทศ ซึ่งผู้แทนสถานทูตฯ ได้ชี้แจงว่าเรื่องนี้รับทราบและเห็นว่าจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย แต่ต้องมีการพิจารณาร่วมกันโดยหลายๆ มิติและเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานในประเทศไทย ทั้งนี้ สถานทูตฯ ได้มีปรับปรุงบริการ/อำนวยความสะดวกด้านวีซ่ามาอย่างต่อเนื่อง และการเข้าร่วมงานของเอกอัครราชทูตฯ และรับฟังประเด็นต่างๆ จากบริษัทนำเที่ยว สร้างความประทับใจให้ผู้เข้าร่วมงาน และเป็นผลบวกกับการจัดงานของ ททท. สำนักงานกรุงนิวเดลีเป็นอย่างดียิ่ง
 
ข้อมูลภาพรวมสถานการณ์ตลาดบังคลาเทศ
- ปัจจุบันจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในบังคลาเทศลดต่ำลงมาก มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณ 210 - 250 ต่อวัน และไม่มีผู้เสียชีวิตติดต่อกันมากว่า 4-5 วันแล้ว สาเหตุสำคัญคาดว่าประชากรส่วนใหญ่มี Antibody และการใช้ชีวิตกับไปเป็นปกติ โดยยังมีการรณรงค์เรื่องการใส่ mask และรักษาสุขอนามัย
- เดือนเมษายน 2565 จะเข้าช่วงถือศีลอด และคาดว่าจะมี demand เดินทางไปประเทศไทยในช่วงวันหยุดยาวหลังจากช่วงถือศีลอด
- กลุ่มนักท่องเที่ยวหลักๆ คือ Medical Tourism, กลุ่มผู้มีรายได้สูง และกลุ่ม Incentive & Corporate บริษัทต่างๆ
- ตลาดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพและที่จะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ กลุ่มแต่งงานและกลุ่มกอล์ฟ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ